ยอมถอย! มติบอร์ดโละเกณฑ์ประเมิน ‘บิ๊กสกสค.’ ใช้ของเดิม เกิน60% ให้ผ่าน

ยอมถอย! มติบอร์ดโละเกณฑ์ประเมินบิ๊กสกสค.’ ใช้ของเดิม เกิน60% ให้ผ่าน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์การประเมินเลขาธิการ สกสค. จากเดิมที่จะต้องผ่าน 75% เป็น 60% ตามเกณฑ์เดิม หลังจากที่นายธนพร สมศรี เลขาธิการ สกสค. ยื่นหนังสือคัดค้านเกณฑ์การประเมินเลขาธิการ สกสค. ซึ่ง คณะกรรมการ สกสค. ต้องการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อยากให้การประเมินเป็นด้วยความโปร่งใส และตรงกับสภาพความเป็นจริงที่สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

เลขาธิการ สกสค.ยื่นคัดค้านมาว่าไม่มีการแจ้งเกณฑ์ประเมินให้ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องผ่าน 75% ซึ่งที่ประชุมได้นำประเด็นนี้มาทบทวน และให้ความเป็นธรรม โดยให้กลับมาใช้เกณฑ์ประเมินเดิม คือจะต้องผ่านการประเมินที่ 60%  ส่วนจะต้องเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประเมินผลงานเลขาธิการ สกสค. เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เลขาธิการ สกสค. คัดค้านเปลี่ยนกรรมการประเมินรายหนึ่ง แต่ที่ประชุมพิจารณาและเห็นว่ากรรมการรายดังกล่าว ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงไม่มีการเปลี่ยนตัวกรรมการตามที่ยื่นคัดค้าน เนื่องจากกรรมการรายดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นกลาง..ตรีนุช กล่าว

ด้านนายบัณฑิต ศรีพุทธรางกูร ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานเลขาธิการสกสค. กล่าวว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ออกมาอย่างไรคณะกรรมการประเมินฯ ก็ทำตามนั้น โดยคณะกรรมการประเมินฯ จะจัดทำเกณฑ์และแจ้งเลขาธิการสกสค.รับทราบ เมื่อรับทราบแล้วก็จะเร่งประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon