สพฐ.คลอดปฏิทินรับ น.ร. ปี’65 ม.1, ม.4 สมัคร 9-13 มี.ค. 

สพฐ.คลอดปฏิทินรับ น.ร. ปี’65 ม.1, ม.4 สมัคร 9-13 มี.ค.

เมื่อวันที่ 10 มกราคม นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่มีนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นประธานเมื่อเร็วๆ นี้ มีมติเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน มีหลักการ ดังนี้ 1.การมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 2.สร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณ สอดคล้องกับศักยภาพ 3.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว 4.สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่น

“การดำเนินการรับนักเรียนจะจัดทำรูปแบบเดิม เหมือนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 แม้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนก็ตาม เพราะ สพฐ. อยู่ระหว่างผลักดันให้สถานศึกษาเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์อยู่แล้ว ดังนั้นการรับนักเรียนจึงไม่เป็นปัญหา เพราะการดำเนินการรับสมัครนักเรียนไม่ได้มาพร้อมกันอยู่แล้ว จึงไม่มีความเป็นห่วง อีกทั้งโรงเรียนมีประสบการณ์เมื่อปีที่ผ่านมาแล้ว เชื่อว่าโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้ ส่วนความกังวลเรื่องการรับแป๊ะเจี๊ยะนั้น จากที่ สพฐ.ดำเนินการจัดทำคู่มือการรับนักเรียนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหา ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางที่ให้ไว้ได้ดี ผมจึงไม่ห่วงเรื่องนี้มากนัก” นายอัมพรกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 มีดังนี้ ก่อนประถมศึกษา รับสมัคร 12-15 กุมภาพันธ์ เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) 12-15 กุมภาพันธ์ จับสลากและประกาศผล 19 กุมภาพันธ์ รายงานตัว 19 กุมภาพันธ์ มอบตัว 26 กุมภาพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร 23-27 กุมภาพันธ์ เงื่แนไขพิเศษ (ถ้ามี) 23-27 กุมภาพันธ์ จับสลาก 4 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 5 มีนาคม มอบตัว 12 มีนาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบคัดเลือก (ถ้ามี) รับสมัคร 9-13 มีนาคม สอบคัดเลือก 26 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม มอบตัว 2 เมษายน ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9-10 มีนาคม สอบคัดเลือก 22 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 23 มีนาคม มอบตัว 2 เมษายน เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9-13 มีนาคม สอบคัดเลือก 26 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม มอบตัว 2 เมษายน จับสลาก (ถ้ามี) รับสมัคร 9-13 มีนาคม จับสลาก 1 เมษายน ประกาศผลและรายงานตัว 1 เมษายน มอบตัว 2 เมษายน

Advertisement

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม รับสมัคร ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด ส่วนนักเรียนที่จบม.3 จากโรงเรียนเดิม และโรงเรียนอื่น รับสมัคร 9-13 มีนาคม สอบคัดเลือก 27 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม มอบตัว 3 เมษายน ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9-10 มีนาคม สอบคัดเลือก 23 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 24 มีนาคม มอบตัว 3 เมษายน เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9-13 มีนาคม สอบคัดเลือก 27 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม มอบตัว 3 เมษายน จับสลาก (ถ้ามี) รับสมัคร 9-13 มีนาคม จับสลาก 1 เมษายน ประกาศผลและรายงานตัว 1 เมษายน มอบตัว 2 เมษายน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) รับสมัคร 9-13 มีนาคม สอบคัดเลือก 27 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม มอบตัว 3 เมษายน ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9-10 มีนาคม สอบคัดเลือก 23 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 24 มีนาคม มอบตัว 3 เมษายน เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 9-13 มีนาคม สอบคัดเลือก 27 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม มอบตัว 3 เมษายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค รับสมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ สอบคัดเลือกวันที่ 5 มีนาคม ประกาศผล 12 มีนาคม รายงานตัว 15 มีนาคม มอบตัว 21 มีนาคม

 

อ่านต่อที่นี่

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image