เปิดโพล ‘ธุรกิจบัณฑิตย์’ 2เดือน คนเล่นเกมโปเกมอนลดลง 72% ชี้ส่งผลกระทบต่อ ‘ทำงาน-เรียน’ 35-42%

ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจประชาชนทั่วไปเรื่องผลกระทบของผู้ที่เล่นเกมโปเกมอนจำนวน 1,235 คน ผลปรากฏว่า 2 เดือนผ่านไปกระแสความนิยมเล่นเกมโปเกมอนลดลงอย่างรวดเร็ว โดยสอบถามผู้เล่นเกมโปเกมอน มีถึงร้อยละ 72.56 ที่เล่นเกมลดลง มีเพียงร้อยละ 23.04 ที่ยังเล่นเกมเท่าเดิม และร้อยละ 4.40 เล่นเพิ่มขึ้น โดยใช้เวลาในการเล่นเกมเฉลี่ยวันละ 3 ครั้ง/เฉลี่ยครั้งละ 1.30 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ใช้เล่นเกม ร้อยละ 32.74 เล่นเกือบทั้งวัน ร้อยละ 32.03 จะเล่นในช่วงเย็น ร้อยละ 19.84 เล่นในช่วงพักกลางวัน ร้อยละ 9.25 เล่นในช่วงเช้า และร้อยละ 6.14 เล่นก่อนนอน

สาเหตุที่ทำให้การเล่นเกมโปเกมอนลดลงคือ 1.เบื่อ/จำเจ ร้อยละ 57.30 2.เล่นตามกระแส ร้อยละ 23.48 3.มีแต่ตัวโปเกมอนเดิมๆ ไม่มีตัวใหม่ๆ ร้อยละ 19.34 สำหรับเรื่องความกังวลใจของผู้เล่นเกมในการตามจับโปเกมอนนั้น อันดับ 1 คือ กังวลใจในเรื่องอันตรายจากการเดินไม่ดูทางเท้า/ชน/หกล้ม ร้อยละ 63.18 อันดับ 2 อันตรายในยามวิกาล/ปล้น/จี้/ชิงทรัพย์ ร้อยละ 58.04 อันดับ 3 อันตรายจากการข้ามถนน/รถชน ร้อยละ 53.14 ส่วนคำถามที่ว่าการเล่นเกมโปเกมอนส่งผลกระทบด้านการเรียนหรือไม่นั้น ร้อยละ 57 ตอบว่าไม่มีผลกระทบ ร้อยละ 43 ระบุว่ามีผลกระทบ โดยมีผลกระทบในเรื่อง 1.ไม่ตั้งใจเรียน ร้อยละ 40.53 2.ง่วงนอน/อ่อนเพลีย ร้อยละ 27.24 3.ไม่มีสมาธิในการเรียน ร้อยละ 26.58 4.เข้าเรียนสาย ร้อยละ 22.26 ผู้ที่ทำงานแล้วการเล่นเกมโปเกมอนส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่นั้น ร้อยละ 64.86 ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ร้อยละ 35.14 มีผลกระทบ โดยมีผลกระทบในเรื่อง 1.ไม่มีสมาธิในการทำงาน ร้อยละ 35.10 2.ไม่ตั้งใจทำงาน (เล่นเกมตอนทำงาน) ร้อยละ 34.62 3.ง่วงนอน/อ่อนเพลีย ร้อยละ 31.25 และ 4.เข้าทำงานสาย ร้อยละ 22.12

ด้านนายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า จากผลสำรวจนักเรียน-นักศึกษา มีการเล่นเกมขณะเรียนและมีผลกระทบต่อการเรียน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอนควรอาศัยประโยชน์จากเกม โดยเลือกเนื้อหาการสอนบางช่วงบางตอนสร้างสื่อด้วยเกม หรือสร้างเกมที่น่าสนใจเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้สนุกกับการเรียน และอาจส่งผลให้ตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้น แต่การเล่นเกมอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลต่อสุขภาพของผู้เล่น ดังนั้น ผู้ที่ชอบเล่นเกมทั้งหลายควรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image