‘ตรีนุช’ เยี่ยม ‘ร.ร.เพลินพัฒนา’ ดูการจัดการเรียนออนไซต์

ตรีนุชเยี่ยม..เพลินพัฒนา’ ดูการจัดการเรียนออนไซต์

 

เมื่อวัน 31 มกราคม ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ ..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพลินพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนทางเลือก จัดการศึกษาด้วยยุทธศาสตร์ก้าวพอดีเด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย คือ สนุกในวัยอนุบาล ชวนสืบค้นในวัยประถมศึกษา และท้าทายศักยภาพในวัยมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเพลิดเพลินและเติบโตอย่างมีความสุข ทางโรงเรียนมีการเปิดเรียนแบบ On-site ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้รายงานว่าโรงเรียนได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยดำเนินการร่วมกับผู้ปกครอง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงทำให้สามารถเปิดเรียนแบบ On-site ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะได้นำไปขยายผลกับโรงเรียนอื่นๆต่อไป

 รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อไปว่า นโยบายของศธ. คือ ต้องการให้นักเรียนได้เรียนแบบ On-site ให้มากที่สุด และพยายามดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย พร้อมกันนั้นก็ได้ย้ำนโยบายกับผู้บริหารระดับจังหวัดของ ศธ.ให้ประสานกับกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นประธานอย่างใกล้ชิด

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ศธ.ได้เปิดโอกาสให้แต่ละสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียน ใน 5 On เหมาะสมกับบริบทของการแพร่ระบาดในพื้นที่ ได้แก่ On-Site การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน , On-Demand การเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ,On-line การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ,On-Hand การเรียนที่บ้านด้วยเอกสาร และ On-Air การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้สื่อของ DLTV และก็พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การมาโรงเรียน ซึ่งล่าสุดทราบว่าขณะนี้สถานศึกษาในหลายจังหวัด ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้แล้ว ในจำนวนนี้มีหลายจังหวัดเปิด On-site ทุกโรงเรียน..ตรีนุช กล่าว

Advertisement

..ตรีนุช กล่าวด้วยว่า ตนได้ย้ำกับทุกโรงเรียนว่า เมื่อมีการเปิดเรียนแบบ On-site แล้วขอให้วางแผนจัดการเรียนการสอน เพื่อชดเชยกับสิ่งที่ผู้เรียนได้ขาดหายไปในช่วงเรียน On-line หรือ ในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะการเรียนที่ต้องใช้การฝึกปฏิบัติ หรือ การอภิปรายกลุ่ม ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆได้เรียน On-site อย่างปลอดภัย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image