ความเป็นมาของ “ประตูวิเศษไชยศรี” เส้นทางสำคัญในการเข้า-ออกพระบรมมหาราชวัง

ประตูพระบรมมหาราชวังแบ่งออกได้เป็นประตูชั้นนอกและประตูชั้นใน ตั้งอยู่ที่กำแพงรอบนอกและกำแพงชั้นในของพระบรมมหาราชวัง รวมถึงกำแพงที่กั้นเขตพระราชฐานชั้นต่างๆ ตลอดจนกำแพงแก้วรอบพระที่นั่งบางองค์ที่สำคัญ ก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป

สำหรับประตูวิเศษไชยศรี เป็นประตูชั้นนอก ตั้งอยู่ฝั่งทิศเหนือของพระบรมมหาราชวัง เส้นทางผ่านประตูนี้เป็นเส้นทางสำคัญที่สุดในการเข้า-ออกพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นประตูที่ตั้งอยู่ตรงกับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท มีประตูพิมานไชยศรีเป็นประตูชั้นใน

ประตูวิเศษไชยศรี เป็นประตูสำคัญ เนื่องจากเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระมหามณเฑียร โดยเฉพาะเมื่อมีการสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งยิ่งทำให้ประตูแห่งนี้เพิ่มความสำคัญ เพราะการจัดแกนสมดุลย์ของพระที่นั่งให้ตรงกับประตูวิเศษไชยศรีด้วย

รูปแบบสถาปัตยกรรมของประตูแห่งนี้ มีลักษณะเป็น “ประตูซุ้มยอดปรางค์” เช่นเดียวกับประตูชั้นนอกแห่งอื่นๆ ได้แก่ ประตูพิมานเทเวศร์ ประตูมณีนพรัตน์ ประตูสวัสดิโสภา ประตูเทวาพิทักษ์ และประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ ซึ่งเป็นประตูที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนแปลงจากลักษณะประตู “แบบฝรั่ง” มาเป็นประตูซุ้มยอดปรางค์ ซึ่งถ่ายแบบมาจากประตูพระราชวังชั้นกลางของกรุงศรีอยุธยานั่นเอง

Advertisement

ข้อมูลจาก หนังสือสถาปัตยกรรม พระบรมมหาราชวัง เล่ม 1

ภาพถ่ายเก่าประตูวิเศษไชยศรี สมัยรัชกาลที่ 6
ภาพถ่ายเก่าประตูวิเศษไชยศรี สมัยรัชกาลที่ 6

 

ประตูวิเศษไชยศรี
ประตูวิเศษไชยศรี ในปัจจุบัน
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image