มหา’ลัยเสียงแตกดึงคนนอก 2 ใน 3 นั่งสรรหาอธิการฯ ปธ.ทปอ.แนะต้องยืดหยุ่น เชื่อ ‘กกอ.’ หวังดี แต่ไม่ใช่ ‘ทางออก

มหา’ลัยเสียงแตกดึงคนนอก 2 ใน 3 นั่งสรรหาอธิการฯ ปธ.ทปอ.แนะต้องยืดหยุ่น เชื่อ ‘กกอ.’ หวังดี แต่ไม่ใช่ ‘ทางออก’ เหมาะสม

รศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้จัดทำแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา และประกาศเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ซึ่งแนวปฏิบัติใหม่ กำหนดจำนวนกรรมการสรรหาอธิการบดี ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเงื่อนไขการได้มาซึ่งอธิการบดี โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และสัดส่วนกรรมการสภา ควรเป็นบุคคลภายนอกไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด นั้น มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.มีทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เข้าใจว่า กกอ.มีความหวังดี อยากให้เกิดธรรมาภิบาลในการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยไม่ได้มีปัญหาเช่นเดียวกันทุกแห่ง ดังนั้น การตัดเสื้อตัวเดียวใส่ทุกคน จึงอาจไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมนัก ทาง ทปอ.จึงได้ทำหนังสือเสนอความคิดเห็นไปยัง กกอ.โดยเห็นว่าสัดส่วนที่กำหนดอาจแข็งเกินไป เป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้แต่ละแห่งสามารถปฏิบัติตามได้

“ทปอ.ไม่ได้คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย เพียงแต่แสดงความเห็นไปยัง กกอ.ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมาจากทาง กกอ.หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งผลให้มหาวิทยาลัยที่จะต้องดำเนินการสรรหาอธิการบดี และกรรมการสภา ต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติของ กกอ.ไปก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง ส่วนมหาวิทยาลัยจะต้องปรับแก้ พ.ร.บ.จัดตั้งมหาวิทยาลัย หรือประกาศให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติดังกล่าวหรือไม่นั้น ทปอ.มีมติว่าจะไม่ปรับแก้ พ.ร.บ.จัดตั้งมหาวิทยาลัยทุกแห่ง เพราะถือเป็นกฎหมายใหญ่ และถ้าประกาศใดที่ออกมาแล้วไม่ขัดกับ พ.ร.บ.จัดตั้งมหาวิทยาลัย ก็ดำเนินการได้ ไม่มีปัญหา” รศ.ดร.บัณฑิต กล่าว

รศ.ดร.บัณฑิตกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่สำนักงบประมาณไม่ให้งบสนับสนุนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยนั้น เชื่อว่าไม่กระทบกับมหาวิทยาลัย โดย ทปอ.จะหารือเรื่องดังกล่าว และเข้าใจว่า อว.หวังดี อยากให้เกิดการพัฒนาเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ แต่เมื่อไม่มีงบสนับสนุนมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย อว.ให้แต่ละแห่งจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการแข่งขัน ที่นอกเหนือจากภารกิจ หรืองานประจำที่ทำ แต่เมื่อมหาวิทยาลัยเสนอไปแล้วไม่มีงบให้ กลับบอกให้มหาวิทยาลัยเจียดจากงบประจำที่มีอยู่ ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ทำไม่ได้ เพราะจะกระทบกับภาระงานหลัก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon