ไม่ให้ตั๋วบริหาร!! บอร์ดคุรุสภาไม่อนุมัติใบอนุญาตผู้บริหาร 4 มหา’ลัยแล้ว เรียก ‘ม.ราชธานี’ แจงเพิ่ม อีก 7 แห่งรอดหวุดหวิด

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณีมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน 12 แห่ง รับนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษาเกินกว่าจำนวนที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ ที่ผ่านคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่าของคุรุสภา ได้เชิญมหาวิทยาลัย 11 แห่ง มาให้ข้อมูลใน 3 ประเด็นพบว่าบางแห่งรับนักศึกษาเกินไม่มากประมาณ 10 คน และบางแห่งรับว่าไม่รู้ว่าต้องแจ้งให้ สกอ.รับทราบ ถือว่าไม่ได้ตั้งใจ พอจะอนุโลมได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้ 7 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.), มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.), มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.), มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บุรีรัมย์, มรภ.สุราษฎร์ธานี, มรภ.เชียงราย และ มรภ.ภูเก็ต

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ให้เชิญมหาวิทยาลัยราชธานีมาชี้แจงข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 24 พฤศจิกายน เนื่องจากยังส่งข้อมูลไม่ครบ และจะนำมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 27 พฤศจิกายน ส่วนที่เหลืออีก 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, วิทยาลัยทองสุข และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนั้น ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 เนื่องจากรับนักศึกษาเกินกว่าที่แจ้งให้ สกอ.จำนวนมาก อีกทั้ง อาจารย์ในหลักสูตรส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image