คณบดี ว.ด้านการบิน มธบ.เผย น.ร.ตอบรับค่าย Youth Flying Club สานฝันอาชีพนักบิน

คณบดี ว.ด้านการบิน มธบ.เผย น.ร.ตอบรับค่าย Youth Flying Club สานฝันอาชีพนักบิน

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และผู้อำนวยการสถาบันการบิน (DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า CADT และ DAA ร่วมกับบริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด หรือเพจค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย จัดโครงการชมรมเยาวชนคนการบิน (Youth Flying Club) รุ่นที่ 2 มี ผศ.ดร.ทันฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ มธบ.เป็นประธานเปิดงาน มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศตั้งแต่ชั้น ป.4 ถึงชั้น ม.6 กว่า 140 คน ว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และความเข้าใจในวิชาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน เปิดโอกาสให้นักเรียนสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ตนเองสนใจ และตอบโจทย์ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงสายอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน และได้ประสบการณ์ในการเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

“จากการสอบถามผู้ปกครองส่วนใหญ่ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมโครงการฯ เพราะมองว่าสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ไทย รวมถึง หลายประเทศทั่วโลกเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวตาม ดังนั้น จึงเกิดความมั่นใจ และส่งเสริมให้บุตรหลานเข้าอบรมเพื่อค้นหาตนเอง และสมัครเรียนในสายอาชีพที่ชอบ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบิน เป็นของคู่กัน เมื่อทุกอย่างฟื้นตัว บุคลากรที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมดังกล่าวจะฟื้นตัวตาม จึงขอให้ผู้ปกครองสบายใจว่าในอนาคตความต้องการแรงงานด้านนี้จะมีมากขึ้น เมื่อลูกหลานเรียน และจบออกไป จะมีงานทำแน่นอน ทั้งนี้ อยากฝากถึงนักเรียนที่สนใจด้านการบิน และยังไม่มีที่ศึกษาต่อ ขณะนี้ทางวิทยาลัยได้เปิดรอบพิเศษให้นักเรียนเข้าสมัครเรียนได้ทั้ง 2 สาขา จนถึงเดือนสิงหาคมนี้” น.ต.ดร.วัฒนา กล่าว

นายพงศ์วิทย์ พินิจสุวรรณ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง กล่าวว่า ส่วนตัวมีความฝันอยากเป็นนักบิน เมื่อทราบข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ จึงขออนุญาตผู้ปกครองสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมที่ชื่นชอบ คือห้องฝึกบินจำลองด้วยเครื่องซิมมูเลเตอร์ เนื่องจากฝันอยากเป็นนักบิน จึงอยากลองสัมผัสการฝึกบิน และบรรยากาศในห้องนักบิน ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในด้านนี้ อย่างไรก็ตาม มองว่ากิจกรรมนี้ดีมาก มีรุ่นพี่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึง ได้ประสบการณ์ในการบิน และได้ความรู้พื้นฐานต่างๆ ถ้า มธบ.เปิดโครงการนี้อีก จะสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน

Advertisement

น.ส.วริศรา พัสดุ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก กรุงเทพฯ กล่าวว่า กำลังตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระหว่างคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มธบ.เมื่อทราบว่า CADT เปิดโครงการค่ายการบิน จึงมาสมัครเพื่อค้นหาว่าชอบเรียนสาขาไหนมากกว่ากัน หลังได้สัมผัสบรรยากาศบนเครื่องบิน และผ่านการอบรมทุกฐานใน 1 วันเต็ม รู้สึกชอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จึงตัดสินใจว่าหลังเรียนจบชั้น ม.6 จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ CADT เพราะมองว่ามีสาขาที่ชอบ และจบออกไปจะได้ทำงานที่ตนเองสนใจ

น.ส.นิรมล เหละดุหวิ ผู้ปกครองของนายกฤติน บุญสุทธิ์ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กล่าวว่า ส่งเสริม และสนับสนุนให้น้องเข้าไปเรียนรู้ทุกค่ายที่สนใจ อาทิ ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ ค่ายการบินของการบินไทย เป็นต้น เพื่อค้นหาตนเองว่าอยากเรียนสายไหน ตอนนี้น้องสนใจเรียนด้านการแพทย์ และการบินเป็นพิเศษ หลังจากผ่านการอบรมแต่ละค่าย คุณแม่จะให้น้องกลับมาเขียนว่า สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในค่ายต่างๆ มีอะไรบ้าง และสิ่งนั้นทำให้ตนเองเปลี่ยนแปลงอย่างไร สิ่งที่เห็นได้ชัดหลังจากเข้ารับการอบรมในแต่ละค่าย น้องจะกลับมาฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่อยากเรียนเพิ่มขึ้น สำหรับโปรแกรมที่น้องสนใจจะเป็นเรื่องของการควบคุมจราจรทางอากาศ มาตรฐานความปลอดภัยในการบิน ซึ่งคุณแม่อยากให้มาเรียนรู้ไว้ เพราะอย่างน้อยเมื่อเกิดสถานการณ์จริงขึ้น เขาจะมีสติจัดการแก้ไขสถานการณ์ได้

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image