สถาบันโลจิสติกส์ฯ มธบ.จับมือ สอวช.-บพค.ยกระดับโลจิสติกส์ไทย สู่ฮับขนส่งอาเซียน

สถาบันโลจิสติกส์ฯ มธบ.จับมือ สอวช.-บพค.ยกระดับโลจิสติกส์ไทย สู่ฮับขนส่งอาเซียน

ดร.รชฏ ขำบุญ ผู้อำนวยการสถาบันโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า CIBA DPU ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และบริษัท บี เอส เอกซ์เพรส จัดงานสัมมนา “E-Logistics” พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ การให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้น Up Skill ให้กลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ใน New S-Curve หรือกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากที่สุด โดยเฉพาะโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ

ดร.รชฏกล่าวต่อว่า ปฐมบทของโครงการ มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนไทยไปสู่ศูนย์กลางของฮับ หรือศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตาม การเปิดประเทศเสรีมีส่วนทำให้ประเทศต่างๆ เข้ามาลงทุนได้ง่าย ซึ่งแต่ละประเทศ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และจีน มีระบบขนส่งโลจิสติกส์ที่ค่อนข้างดีกว่าไทย และใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่า อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวไม่ทัน จนโดนเทกโอเวอร์ ดังนั้น การจะแข่งขันกับประเทศที่มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า จึงจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งหมด โครงการนี้จึงถือกำเนิดขึ้นมา โดยความร่วมมือจาก บพค., สอวช.หรือ อว.รวมถึงพันธมิตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกฝ่ายเล็งเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องหาแนวทางให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวงงานโลจิสติกส์ของไทย เพื่อให้ปรับตัว และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

Advertisment

“ผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมากจนล้นโควต้า แสดงให้เห็นว่าหลายองค์กรสนใจการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านนี้ สำหรับการอบรมสัมมนาจะมีอยู่ 3 เฟส เฟสที่ 1 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เฟสที่ 2 ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการขนส่ง Q Mark ส่วนเฟสสุดท้าย ให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอใบรับรอง Q Mark เพื่อยกระดับการทำงานขององค์กรเข้าสู่มาตรฐานการขนส่งในระดับสากล นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนของหลักสูตรมีทั้งหมด 7 หัวข้อให้ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้ อย่างไรก็ตาม หลังจบการอบรม หากผู้ประกอบการต้องการคำปรึกษา เพื่อที่จะ Implement ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี ทาง มธบ.และวิทยากรยินดีให้คำแนะนำ” ดร.รชฏกล่าว

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image