‘สุเทพ’ วาง 3 กรอบ ขับเคลื่อนสภาการศึกษา เน้นทำงานบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน

‘สุเทพ’ วาง 3 กรอบ ขับเคลื่อนสภาการศึกษา เน้นทำงานบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.​ ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไว้ว่าจะต้องจัดทำแผนการศึกษาให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และให้บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยตนวางแผนในการขับเคลื่อนงานของ สกศ. ไว้ 3 กรอบ คือ 1.การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษา โดยเฉพาะการผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง และเร่งรัดให้เสร็จทันรัฐบาลนี้ 2.การกระจายอำนาจในเรื่องของการวางแผนการศึกษาไปสู่จังหวัด เพื่อให้จังหวัดสามารถทำแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับพื้นที่ของตนได้ โดยตนได้ประสานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ให้เพิ่มภารกิจหน้าที่ให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) มีบทบาทในการจัดทำแผนการศึกษาของจังหวัด ดังนั้น ต่อไปแผนการศึกษาของจังหวัดจะไม่เป็นในลักษณะของการตัดเสื้อโหลอีกต่อไป เพราะต่อไปแต่ละจังหวัดจะออกแบบแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่ของตนได้

“และ 3. จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครดิตแบงก์ระดับประเทศ เพื่อเพิ่มและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน โดยจะเชื่อมโยงการศึกษาในทุกระดับ และทุกสังกัด โดยผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ และสำเร็จการศึกษาที่ไหนก็ได้ แต่การเรียนจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ซึ่งการบริหารจัดการศูนย์เครดิตแบงก์นั้น จะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1.ศูนย์เครดิตแบงก์ ในส่วนกลาง จะทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย และ 2.ศูนย์เครดิตแบงก์ในแต่ละจังหวัด โดยศูนย์เครดิตแบงก์ระดับจังหวัด จะมีหน้าที่รับเทียบโอนหน่วยกิตให้ประชาชน ผมจะเร่งรัดศูนย์เครดิตแบงก์ให้เป็นรูปธรรมภายในสิ้นปีนี้ เพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน” นายสุเทพกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image