รายงานการศึกษา : ส่องศูนย์เรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า ร.ร.วัดแหลมโตนด

รายงานการศึกษา : ส่องศูนย์เรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า ร.ร.วัดแหลมโตนด

เป้าหมายสูงสุดอย่างหนึ่งของการศึกษา คือส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะ และองค์ความรู้ที่เพียงพอ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จึงร่วมส่งเสริมการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า Education for better life ผ่านโครงการการขับเคลื่อน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ในโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ของโรงเรียนวัดแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นดูแล และยกระดับการศึกษาของโรงเรียน และชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึง ยกระดับโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพให้พัฒนา จนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Model) โครงการศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้าฯ โรงเรียนวัดแหลมโตนด อีกหนึ่งโครงการที่เข้าไปสนับสนุนทั้งงบประมาณ องค์ความรู้ ตลอดจนช่องทางขายสินค้า จนพัฒนา และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

“โรงเรียนวัดแหลมโตนด เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ตั้งอยู่ในชุมชนเกษตรกรรม นักเรียนส่วนใหญ่ยากลำบากด้านการเงิน การบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนให้เยาวชนสร้างอาชีพตั้งแต่ตอนนี้ เป็นการสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่ดี โดยบริษัทพร้อมสนับสนุนช่องทางการขายเพิ่มเติม อาจขยายยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ ในอนาคต ซึ่งตัวโครงการจะเป็นต้นแบบให้โรงเรียน และชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการพลิกโฉมด้านการส่งเสริมอาชีพ นำไปต่อยอดได้” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

Advertisement

นายนราวุฒิ อมรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด กล่าวว่า ปี 2562 โรงเรียนได้คิดริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้าฯ แบ่งเป็น 7 ฐานเรียนรู้ เริ่มจากฐานออกแบบผลิตภัณฑ์ ฐานตัดเหล็ก ฐานเชื่อมประกอบ ฐานตกแต่งโครงสร้าง ฐานพ่นสี ฐานประกอบชิ้นงาน ฐานจัดจำหน่าย ทุกฐานเรียนรู้ล้วนต้องใช้ทักษะทางด้านฝีมือ และการฝึกฝนที่ยาวนาน เพื่อชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ

“นักเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีโอกาสเรียนต่อระดับที่สูงกว่ามัธยมต้น กับกลุ่มที่จบแล้วต้องการประกอบอาชีพเลย เนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่ยากจน การผลักดันให้เด็กไทยหันมาศึกษางานวิชาชีพ อย่างงานวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียน หรือคนในชุมชน ทำเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม หวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนสร้างบุคลากรด้านงานเชื่อม และเป็นกำลังแรงงานสำคัญของระบบเศรษฐกิจได้ด้วย” นายนราวุฒิ กล่าว

นายวงศธร เพชรมุนี นักเรียนชั้น ม.3 หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้าฯ กล่าวอย่างมุ่งมั่นว่า มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ตั้งแต่โปรโมทสินค้า รับออเดอร์ จัดจำหน่าย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ มองว่าโครงการนี้นำไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้จริง

“ผมมีความฝันอยากเป็นช่างยนต์ เพราะพื้นฐานครอบครัวประกอบอาชีพช่างเชื่อมเช่นกัน จึงซึมซับทักษะการเชื่อม ตัด แต่ง ตั้งแต่เด็ก ภูมิใจที่มีส่วนร่วมผลิตสินค้าจากเหล็กออกมาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และอยากส่งต่อทักษะความรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้าให้แก่รุ่นน้อง” นายวงศธร กล่าว

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดแหลมโตนด ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สร้างศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้าฯ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพึ่งพาตัวเองได้ จนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image