นักวิจัย มวล.ผนึก ม.อ.เคลื่อน ‘กระบี่โมเดล’ แก้จน สร้างรายได้เกษตรกร

นักวิจัย มวล.ผนึก ม.อ.เคลื่อน ‘กระบี่โมเดล’ แก้จน สร้างรายได้เกษตรกร

รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยกระบี่โมเดล เปิดเผยว่า มวล.กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และความร่วมมือจากนักวิจัยระดับแนวหน้าของ มวล.และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใน จ.กระบี่ นำองค์ความรู้ลงไปขับเคลื่อน มุ่งแก้ปัญหาความยากจน สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะรายได้จากพืชหลักที่เกษตรกรดำเนินการอยู่ รวมถึง บรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 พื้นที่ จ.กระบี่ โดยตั้งเป้าเพิ่มรายได้เกษตรกรไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน

“การดำเนินการโครงการกระบี่โมเดลในปีที่ 2 ได้วิจัย 6 โครงการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงแพะในสวนปาล์ม การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนก การผลิตเห็ดร่างแห การพัฒนาผ้ามัดย้อมบาติกจังหวัดกระบี่ และการสร้างตัวแบบด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ ซึ่งได้ใช้องค์ความรู้ วิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนา และส่งเสริมกระบวนการผลิต และแปรรูป โดยเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกร เพื่อลดการพึ่งพาจากหน่วยงานภาครัฐ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น” รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ กล่าว

รศ.ดร.ศิวฤทธิ์กล่าวอีกว่า ผลจากการขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดลที่ผ่านมา พบว่านำองค์ความรู้ไปเปลี่ยนวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การผลิตปาล์มน้ำมันจาก 3.5 ตันต่อไร่ต่อปี เป็นประมาณ 4.5 ตันต่อไร่ต่อปี การเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงแพะในสวนปาล์ม จาก 8 ตัว เป็นเกือบ 80 ตัว ภายในระยะเวลา 2 ปี พร้อมลดค่าใช้จ่ายการดูแลสวนปาล์มไปพร้อมๆ กันด้วย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกอาหารเอกลักษณ์ของ จ.กระบี่ การเพาะเห็ดร่างแห การผลิตเชื้อเห็ดภายใน จ.กระบี่ รวมถึง การพัฒนาสีธรรมชาติ และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ จ.กระบี่ สร้างผ้ามัดย้อม จ.กระบี่ ที่มีเอกลักษณ์ โดยการนำองค์ความรู้ด้านการตลาด สร้างประสิทธิภาพการผลิต และเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกรไปสู่การผลิต และมีวิถีชีวิตแบบไม่รอ ไม่ขอ ลงมือทำ

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image