แนะ รมว.ศธ.ให้ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางแยกวิชาประวัติศาสตร์

แนะ รมว.ศธ.ให้ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางแยกวิชาประวัติศาสตร์

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ภายหลัง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมออกประกาศแยกวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ออกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาเป็นหนึ่งในวิชาเฉพาะ พบว่ามีประเด็นผ่านการแสดงทรรศนะของผู้คนผ่านสื่อมวลชนให้ชวนคิดอยู่พอสมควร เมื่อกล่าวถึงการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของเด็กไทย ต้องยอมรับว่าวิชานี้มีการกำหนดมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี รายวิชาดังกล่าวจึงถูกปรับเปลี่ยนจากวิชาหลัก

“อย่างไรก็ตาม ด้วยความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ที่ ศธ.เล็งเห็นความสำคัญ ในการที่จะส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เด็กไทยได้เข้าใจ เข้าถึงในแก่นแท้ และรากเหง้าของความเป็นไทย วันนี้หาก ศธ.กำหนดจะปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทันกับสภาวการณ์ และบริบทของสังคม เจ้ากระทรวง หรือผู้เกี่ยวข้องควรที่จะตระหนัก และให้ความสำคัญกับกระบวนการ ตลอดจนสาระ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วม ที่สำคัญเมื่อ ศธ.ได้ร่อนตะแกรงความคิด เพื่อกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหนึ่งในมิติที่ควรคำนึงคือผลประโยชน์ที่จะสืบทอดแก่ลูกหลานไทย และวงการศึกษาชาติ ภายใต้พลังร่วมของทุกภาคส่วน” ผศ.ดร.รัฐพงศ์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image