13 ธ.ค.นี้ คุรุสภาประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบรับตั๋วครู ครั้งที่ 2/2565

13 ..นี้ คุรุสภาประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบรับตั๋วครู ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี .. 2565 ในวันที่24 – 25 ธันวาคม 2565 จำนวน 4 วิชา ใน 9 สนามสอบ โดยปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบฯไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานั้น จากการตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่า มีผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมจำนวน 53,745 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้น57,082 คน ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สมัครที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ 223 รูป ตั้งครรภ์ 140 คน และผู้พิการ 88 คน แบ่งเป็น ผู้พิการทางการได้ยิน 18 คน ผู้พิการทางการมองเห็น 35 คน และผู้พิการทางร่างกาย 35 คน ซึ่งทางสนามสอบต่างๆได้เตรียมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบให้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ  โดยคุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ พร้อมสนามสอบ และให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp.thaijobjob.com ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯตรวจสถานที่ตั้งสนามสอบที่ตนเองจะเข้าทดสอบ ศึกษาหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการเข้าทดสอบเตรียมตัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบฯ ให้พร้อม

 คุรุสภาได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการเข้าห้องสอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ดังนี้ต้องแต่งกายสุภาพ ตามเพศที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารทางราชการเท่านั้น สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามใส่เสื้อคลุม เสื้อแจ๊คเก็ต เสื้อแขนกุด เสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอกเสื้อยืดคอกลม กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าแตะ รองเท้ารัดส้น , ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรที่ได้จากหน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจนและมีรูปถ่ายแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ ,ไม่มาสายเกินเวลากำหนดเริ่มทำการทดสอบ 30 นาที หากเกินกำหนดไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ ,กรณีไปผิดสนามสอบหรือห้องสอบ ต้องกลับไปยังสนามสอบเดิมหรือห้องสอบเดิม ,สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบและสนามสอบ, ต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทดสอบ , อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ คือ ปากกาลูกลื่น ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B ขึ้นไป กบเหลาดินสอ ยางลบ และน้ำยาลบคำผิดเท่านั้น ไม่นำเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ หากพบว่านำอุปกรณ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้เข้าห้องสอบ ถือว่าเป็นการกระทำที่ส่อทุจริตหรือทุจริตต้องยุติการทำข้อสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ โดยจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบทุกวิชาที่เข้าสอบ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าว

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อว่า คุรุสภาได้ประสานให้ทุกสนามสอบมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัดเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงขาขึ้นของการระบาด ซึ่งการทดสอบฯครั้งนี้จากผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบทั้งหมด จะกระจายเข้ารับการทดสอบใน 9 จังหวัดที่กำหนดเป็นสนามสอบ โดยจำแนกผู้มีสิทธิเข้าทดสอบฯ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร 8,463 คน  จังหวัดนครปฐม 4,698 คน  จังหวัดเชียงใหม่4,914 คน  จังหวัดพิษณุโลก 5,524 คน  จังหวัดชลบุรี 2,128 คน  จังหวัดขอนแก่น 12,452 คน  จังหวัดนครราชสีมา 6,645 คน จังหวัดสงขลา 5,879 คน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,042 คน ทั้งนี้ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 . สอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เวลา 12.30 – 14.00 . สอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และ เวลา 15.00 – 16.30 . สอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวันที่ 25 ธันวาคม 2565  เวลา09.00-12.00 . สอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ คุรุสภาจะประกาศผลการทดสอบฯครั้งที่ 2/2565  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image