สอบตั๋วครูราบรื่น ‘ตรีนุช’ ลั่นปี’66 ผ่านคอมพ์ครั้งแรก

สอบตั๋วครูราบรื่น ‘ตรีนุช’ ลั่นปี’66 ผ่านคอมพ์ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกสนามสอบมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาชีพครู ใน 9 ศูนย์สอบ และประกาศผลสอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://ksp.thaijobjob.com/202211/index.php หรือผ่านระบบ KSP Self-Service ของคุรุสภา

น.ส.ตรีนุชกล่าวอีกว่า การทดสอบครั้งที่ 2 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 57,082 คน มีสิทธิเข้าทดสอบ 53,745 คน ใน 9 ศูนย์สอบ จำแนกผู้มีสิทธิเข้าสอบตามสนามสอบ 9 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ 24,636 คน นครปฐม 13,523 คน เชียงใหม่ 14,559 คน พิษณุโลก 15,561 คน ชลบุรี 6,148 คน ขอนแก่น 36,551 คน นครราชสีมา 19,130 คน สงขลา 17,287 คน และสุราษฎ์ธานี 8,853 คน นอกจากนี้ มีผู้มีสิทธิเข้าสอบที่เป็นกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้บกพร่องทางการเห็น 35 คน ตั้งครรภ์ 140 คน บกพร่องทางการได้ยิน 18 คน และบกพร่องทางร่างกาย 35 คน เป็นต้น ขณะที่บางคนต้องนั่งวิลแชร์ ซึ่งสนามสอบต่างๆ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบให้อย่างเหมาะสม รวมถึงข้อสอบที่ใช้ในการสอบก็เป็นไปตามมาตรฐานในการจัดสอบด้วย

“การทดสอบครั้งนี้ จะเป็นครั้งสุดท้ายที่สอบ 4 วิชา เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการคุรุสภามีมติปรับปรุงการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่ โดยให้ลดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ เหลือ 2 วิชา คือ วิชาชีพครู และวิชาที่สอน หรือวิชาเอก เพื่อให้สามารถคัดคนได้ตรงกับเป้าหมาย ตรงกับวิชาเอกจริงๆ อีกทั้งการทดสอบครั้งนี้ จะเป็นการสอบครั้งสุดท้ายที่สอบด้วยกระดาษ เพราะในปี 2566 คุรุสภาจะปรับการสอบใหม่ ให้สอบผ่านระบบ E-Testing คือสอบผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมด” น.ส.ตรีนุชกล่าว

Advertisement

ด้านนางอมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำระบบทดสอบในปี 2566 ลดวิชาสอบเหลือ 2 วิชา คือ วิชาชีพครู และวิชาที่สอน หรือวิชาเอก รวมทั้งจัดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยคุรุสภาจะทดสอบระบบครั้งแรกในเดือนมกราคม 2566 เพื่อดูว่าระบบที่มีอยู่รองรับผู้เข้าสอบผ่านคอมพิวเตอร์ได้มากที่สุดเท่าไหร่

“สำหรับการออกข้อสอบวิชาชีพครู คุรุสภาได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาจัดทำ Blueprint ข้อสอบใหม่ทั้งหมด ส่วนการสอบวิชาที่สอน หรือวิชาเอก คุรุสภาอยู่ระหว่างการแบ่งกลุ่มวิชาให้เกิดความชัดเจน เช่น วิชาที่สอนในหลักสูตรอาชีวศึกษา ก็ให้ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มาช่วยจัดทำข้อสอบ เป็นต้น โดยคุรุสภาจะเร่งดำเนินการเรื่องต่างๆ ให้เสร็จเร็วที่สุด คาดว่าการดำเนินการต่างๆ จะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดรับสมัครสอบภายในเดือนเมษายน 2566 และจัดสอบภายในเดือนพฤษภาคม 2566

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image