‘ตรีนุช’ เชื่อไม่มีการเมืองเอี่ยวล้ม พ.ร.บ.การศึกษาฯ 

ตรีนุชเชื่อไม่มีการเมืองเอี่ยวล้ม พ...การศึกษาฯ

..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (...) การศึกษาแห่งชาติ พ.. … ว่า ขณะนี้ร่าง พ...ฉบับดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งขึ้นอยู่กับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (..) และสมาชิกวุฒิสภา (..) ที่จะพิจารณาร่าง พ...ฉบับนี้ ในนามของ ศธ.​ก็ให้ข้อสังเกตบางประเด็น  4 ประเด็น ให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณา ดังนี้ ประเด็นที่ 1 การจัดการศึกษาโดยผู้ปกครอง (Home School) ในมาตรา 13 ควรให้ ศธ.ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามที่คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ประเด็นที่ 2 ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ในมาตรา 20 ควรให้สถานศึกษาเฉพาะสังกัด ศธ.เป็นนิติบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาของรัฐในแต่ละสังกัด 

..ตรีนุชกล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 3 การสรรหาและคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษา ในมาตรา 40 นั้น ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากเคยเป็นครูและรองผู้บริหารแล้ว ต้องมีความรู้เรื่องบริหารการศึกษา และให้คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้กำหนดแนวทางการสรรหาและพัฒนาผู้บริหาร เพื่อให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพและไม่ทำให้เกิดภาระแก่คณะกรรมการสถานศึกษาเกินสมควร และประเด็นที่ 4 ให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาได้รับเงินวิทยฐานะ ควรกำหนดให้ชัดเจนในมาตรา 41 เพื่อมีความชัดเจนว่าบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เคยได้รับเงินวิทยฐานะอยู่แล้วในปัจจุบันยังคงได้เงินวิทยฐานะเช่นเดิม

ผู้สื่อข่าวถามว่า วันครูปีนี้มีครูแต่งชุดดำค้าน ร่าง พ...การศึกษาแห่งชาติ น..ตรีนุชกล่าวว่า คิดว่าครูที่ออกมาร้อง อาจจะมีความกังวลอยู่ ยอมรับว่า พ...การศึกษาแห่งชาติ มีรายละเอียดจำนวนมาก ดังนั้นหน่วยปฏิบัติอาจจะมีข้อกังวลได้ จึงสะท้อนและสื่อสารให้สภาได้เห็น ซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาที่จะพิจารณา ในส่วนของ ศธ.ยังยืนที่จะเสนอ 4 ประเด็นที่ข้อห่วงใยให้สภาพิจารณา

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณา ร่าง พ...การศึกษาแห่งชาติ ล่มหรือไม่ น..ตรีนุชกล่าวว่า มองว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ พ...ฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน เพราะฉะนั้น เป็นเรื่องธรรมดาบ้างที่มีเสียงคัดค้าน ส่วน พ...การศึกษาแห่งชาติ จะพิจารณาเสร็จทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ ตนคิดว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐสภา

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image