‘นักเรียน’ ไม่เห็นด้วย กระจายอำนาจให้ ร.ร.ออกระเบียบทรงผม หวั่นถูกละเมิด-ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ

บทนำมติชน 6 กันยายน 2565 : ทรงผมอีกแล้ว

‘นักเรียน’ ไม่เห็นด้วย กระจายอำนาจให้ ร.ร.ออกระเบียบทรงผม หวั่นถูกละเมิด-ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ

กรณี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามในระเบียบศธ.ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 สาเหตุที่ยกเลิกนั้น มาจากเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมฯ มาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการลงโทษเรื่องทรงผมได้ส่งผลถึงร่างกายและจิตใจของนักเรียน ซึ่งขณะนี้  ศธ.ได้ยกร่างแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาไว้ โดยมีสาระสำคัญว่า ให้สถานศึกษากำหนดลักษณะทรงผมความสั้น ความยาว การดัด ย้อม ไว้หนวด ไว้เครา ได้ตามพันธกิจ บริบท และความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา นั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

‘ตรีนุช’ ไฟเขียวระเบียบทรงผมใหม่ ให้อำนาจโรงเรียนกำหนดทรงผมไว้สั้น-ยาวได้

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การออกระเบียบทรงผมใหม่นี้ จะเป็นการยกเลิก ระเบียบทรงผม ปี2563 กระจายอำนาจให้สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ร่วมตัดสินใจกำหนดรูปแบบทรงผมได้เอง โดยไม่มีการยึดติดกรอบเดิมที่ศธ. กำหนดไว้

Advertisement

“การกำหนดระเบียบทรงผมใหม่นี้ไม่ได้เป็นการลดแรงกดดัน กณีนักเรียนออกมาเรียกร้องให้แก้ไขระเบียบทรงผม แต่เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น ซึ่งต่อไปโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องสามารถกำหนดทรงผมนักเรียนเองได้ ตามความสมัครใจ หรือบางแห่งอาจกำหนดให้สอดคล้องบริบทของพื้นที่ ทั้งผมสั้น และผมยาว” นายอัมพร กล่าว

ด.ช.ณัฐพล นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน กทม. ตัวแทนกลุ่มนักเรียนมูฟออน กล่าวว่า กรณี น.ส.ตรีนุช ได้ลงนามการยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 และได้ยกร่างแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาใหม่ โดยกระจายอำนาจให้สถานศึกษาพิจารณากำหนดระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนได้นั้น ตนไม่เห็นด้วย หากกระจายอำนาจให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดระเบียบทรงผม อาจจะมีการละเมิดสิทธิเด็ก ละเมิดสิทธิของนักเรียนเพิ่มขึ้น เพราะโรงเรียนอาจจะออกกฎระเบียบที่จำกัดสิทธิเด็กเสียเอง เช่น อาจจะกำหนดให้นักเรียนชายไว้ทรงทหาร หรือให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้น และหากพบนักเรียนไม่ปฏิบัติตาม ก็จะอาจจะกล้อนผม หรือลงโทษนักเรียน ซึ่งเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของนักเรียนอย่างมาก

ด.ช.ณัฐพล กล่าวต่อว่า แม้ในปัจจุบันที่โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผลของนักเรียน พ.ศ. 2563 อยู่ แต่เราก็ยังเห็นข่าวนักเรียนถูกกล้อนผม ตัดผมอยู่เป็นประจำ หากกระจายอำนาจให้โรงเรียนจริงๆ ตนเชื่อว่าเราเห็นข่าวลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นแน่นอน

“ผมมองว่า รัฐมนตรีว่าการ ศธ. มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายอยู่แล้ว ก็ควรกำหนดระเบียบทรงผมนักเรียนใหม่ให้โรงเรียนปฏิบัติตามดีกว่ากระจายอำนาจให้ โดยอาจจะกำหนดในระเบียบอย่างกว้างๆ เช่น นักเรียนทุกคนสามารถไว้ผมยาว และทรงผมตามต้องการได้ โดยทรงผมนั้นยังต้องคงความเป็นนักเรียนอยู่ ส่วนควรห้ามทำสีผม ดัดผม ไว้หนวด ไว้เคราหรือไม่นั้น ขอให้เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลดีกว่า” ด.ช.ณัฐพล กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image