ปรับหลักสูตร!! ศธ.สั่งเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรทุกระดับชั้น ‘ร.10 ขึ้นทรงราชย์-ร.9 เสด็จสวรรคต’

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แล้วนั้น ได้หารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยขอให้แต่ละองค์กรไปวิเคราะห์ และตรวจสอบเนื้อหาการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งในหนังสือเรียน สิ่งสิ่งพิมพ์ แบบฝึกหัด คู่มือการเรียนการสอน รวมถึง สื่อดิจิตอล ฯลฯ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมด และเร่งดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาต่างๆ ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการปรับปรุงหนังสือเรียนจะเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในส่วนการขึ้นทรงราชย์ของรัชกาลที่ 10 และการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เข้าไป

นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า การปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ขอให้แต่ละสังกัดรับผิดชอบดำเนินการเอง ซึ่งอาจพิมพ์เอกสารแทรก หรือจัดทำเอกสารประกอบ เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ขณะเดียวกันการวัดและประเมินผลต้องมีเนื้อหา และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันด้วย ระยะต่อมา ปีการศึกษา 2560 หนังสือทุกเล่มจะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะหนังสือเรียนที่แจกในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดพิมพ์ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานไปยังสำนักพิมพ์ให้แก้ไข และส่งต้นฉบับกลับมาให้ตรวจสอบใหม่ก่อนจัดพิมพ์

บทความก่อนหน้านี้“ทีเคเอส”คาด ไตรมาส 4 รายได้เพิ่ม ตามคำสั่งพิมพ์ปฏิทินรับปีใหม่
บทความถัดไป‘กันตาร์’ เผยอันดับสื่อยอดนิยม ปี’59