9 มทร.ยันปี’60 กลับไป’เปิด-ปิด’ภาคเรียนตามเดิม จี้หาข้อสรุปรับตรงร่วม-เคลียริ่งเฮ้าส์ 2 ครั้ง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 9 มทร. มีมติร่วมกันชัดเจนแล้วที่จะเปิดภาคเรียนที่1 ในเดือนมิถุยายน 2560 ซึ่งถือเป็นการกลับไปสู่การเปิดปิดภาคเรียนในระบบเดิม โดยจะมีการสอบรับตรงร่วมกันตั้งแต่เดือนมีนาคมและรายงานตัวในเดือนเมษายน สาเหตุที่กลับมาเปิดภาคเรียนเช่นเดิม จะทำให้สอดคล้องกับระบบการเปิดปิดภาคเรียนของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาซึ่งถือเป็นกลุ่มที่จะเข้าเรียนใน มทร. การที่เปลี่ยนไปเปิดตามอาเซียนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ถือเป็นการเปิดที่ไม่ได้ยึดโยงกลุ่มผู้เรียนที่จะเข้าเรียนในแต่ละมหาวิทยาลัย แต่กลับไปยึดนักศึกษาต่างชาติเป็นหลัก ซึ่งแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในระบบอุดมศึกษาไม่กี่พันคนแต่นักเรียนไทยที่เข้าสู่ระบบอุดมศึกษามีหลายแสนคน ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเด็กไทยมากกว่า ดังนั้นการตัดสินใจกลับมาเปิดตามระบบเดิมจึงน่าจะส่งผลดีกับนักศึกษามากกว่า

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลางและเปิดให้มีการเคลียริ่งเฮ้าส์ 2 ครั้ง ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2561 นั้น ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วควรรีบสรุปให้แล้วเสร็จก่อนเดือนเมษายน 2560 ว่าสรุปแล้วจะให้ดำเนินการไปในทิศทางใด เพื่อที่จะให้แต่ละมหาวิทยาลัยจัดทำตารางการรับนักศึกษาของแต่ละแห่ง และหากต้องทำตามระบบนี้จริงๆ แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อกลุ่ม มทร.อย่างแน่นอน โดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดปิดภาคการศึกษา เพราะตารางการรับสมัครต่างๆ ที่เคยนำเสนอข่าวออกมานั้น ไม่ทันต่อการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย รวมถึงจะต้องมีความชัดเจนว่าจะมีการเคลียริ่งเฮ้าส์ 2 ครั้งหรือไม่ หรือจะให้กลุ่ม มทร.เข้าร่วมในการสอบหรือไม่
หากยังไม่มีความชัดเจนกลุ่ม มทร.จะไม่สามารถวางแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไปในเดือนพฤษภาคมของทุกปีได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon