ชำแหละ!! สกว.ตั้งเวทีชำแหละ PISA ไทยต่ำ เหตุเด็กไทย ‘อ่านไม่เข้าใจ-ตีโจทย์ไม่ออก’

นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า กรณีที่ผลการประเมิน PISA หรือประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ปีล่าสุด ประกาศออกมาว่านักเรียนไทยมีคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน และถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 57, 54 และ 54 จาก 70 ประเทศ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ และอยู่ในลำดับที่เทียบไม่ได้กับประเทศอาเซียนอย่างสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับ 1 ในทุกด้าน และแย่กว่าเวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งสำคัญ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 32, 22 และ 8 ตามลำดับ นับเป็นดัชนีสะท้อนคุณภาพการศึกษาโดยรวมได้อย่างดี นอกเหนือจากเวียดนามแล้ว เด็กไทยยังได้คะแนน้อยกว่าอินโดนีเซียเช่นกัน การแก้ปัญหาคงไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน หากประเทศจะก้าวเข้าสู่ความเป็น Thailand 4.0 จะต้องมีความสามารถในการแข่งขันในทุกๆ ด้าน โดยมีการศึกษาเป็นฐานรากที่สำคัญ

ปัทมาวดี โพชนุกูล

น.ส.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว.ในฐานะผู้ติดตามโครงการวิจัย “การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นคนดีคนเก่งของนักเรียนไทย” กล่าวว่า ผลวิจัยเชิงสถิติ นักเรียนไทยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดับที่ต่ำมาก แสดงว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการเรียนการสอนด้านการคิดวิเคราะห์ หรือการวัดผลการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนอาจไม่มีประสิทธิผล ด้านการมีจิตสาธารณะ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังแสดงออกถึงการริเริ่ม หรือการสร้างสรรค์ต่อส่วนรวม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเคารพสิทธิของผู้อื่น ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริตในระดับที่ไม่มากนัก ควรส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมจิตสาธารณะในทุกด้าน เกรดเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนแปรผกผันกับการมีจิตสาธารณะเช่นเดียวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ ต้องส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคิดวิเคราะห์กับการมีจิตสาธารณะให้นักเรียนมากขึ้น และวัดผลและประเมินจากกิจกรรมโดยใช้ตัวชี้วัดทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ และจิตสาธารณะร่วมกัน นอกจากนี้ นักเรียนที่เรียนพิเศษเสริมทักษะด้านการเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนพิเศษ ชี้ให้เห็นว่าระบบการเรียนในโรงเรียนในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

นายสุธีระ ประเสริฐสรรพ์ นักวิจัยด้านการศึกษา กล่าวว่า ที่ไทยได้คะแนนเฉลี่ย PISA น้อย แม้เด็กที่ได้คะแนนอันดับ 1 ของประเทศจะได้คะแนนเทียบเคียงสิงคโปร์ แสดงให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพราะเด็กไทยเรียนเพื่อสอบ ไม่ใช่เรียนแบบเข้าใจ ขาดระบบคิดแบบเหตุผลและผล ซึ่งหลายคนไม่แปลกใจกับผลการสอบ PISA ที่ออกมารอบนี้ เพราะรู้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ ถ้าถามว่าควรแก้อะไร ที่นึกออกคือทักษะการอ่านจับใจความ เข้าใจเรื่องราว เพราะเป็นจุดเริ่มต้นการทำข้อสอบ PISA ถ้านักเรียนไม่เข้าใจโจทย์ก็ทำไม่ได้ การอ่านเพื่อเข้าใจโจทย์เป็นปัญหาใหญ่มาก เพราะเด็กไม่สนใจการอ่าน ไม่สนใจการทำความเข้าใจภาษาที่ซับซ้อน ภาษาวิชาการ ที่กล้าพูดเช่นนี้เพราะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่สอนอยู่ทำข้อสอบไม่ได้ เพราะตีความโจทย์ไม่ออก จึงเห็นว่าจุดอ่อนของเราอยู่ที่ทักษะการอ่าน ซึ่งแก้โดยเด็กต้องเขียนเองให้เป็น ทั้งขยายความ และย่อความจับประเด็น เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน

พิซ่า1

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ศรีวราห์”รับตัว6ผู้ต้องหาครอบครองระเบิดจากทหาร คดีร่วมวางแผนก่อเหตุป่วนกรุง
บทความถัดไปครม. ตั้ง ปานเทพ รัตนากร ประธานบอร์ดองค์การสวนสัตว์ พร้อมกรรมการฯ 10 คน