ปลัด ศธ.คาดปรับเนื้อหา ‘ร.9-ร.10’ ในหนังสือเรียนเสร็จ ม.ค.60

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหลักสูตร และหนังสือเรียน พร้อมทั้งวางแผน กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ จากการวิเคราะห์เบื้องต้นของทั้ง 3 หน่วยงาน พบว่าหลักสูตรแทบไม่ต้องปรับอะไรมาก แต่ในส่วนของหนังสือเรียนต้องปรับปรุงรายละเอียดใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นหนังสือเรียนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ภาษาไทย และพระพุทธศาสนา อีกทั้ง เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะดำเนินงานใน 2 ส่วน คือ 1.จัดทำเอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และ 2.แต่ละหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด จะปรับปรุงหนังสือเรียนในส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่ต้องเขียนใหม่เพิ่มเติม

“การจัดทำหนังสือเรียนใหม่จะทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แน่นอน โดย สพฐ.กำหนดปฏิทินให้ทุกสำนักพิมพ์ส่งต้นฉบับ และผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ตรวจให้เสร็จในเดือนมกราคม ให้สถานศึกษาสั่งซื้อภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ซึ่งสั่งซื้อพร้อมกับหนังสือในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพทุกวิชา ส่วนของ สอศ.และ กศน.ยืนยันว่าไม่มีปัญหา โดยเฉพาะ กศน.จะสั่งซื้อหนังสือเมื่อทราบจำนวนผู้เรียนแน่นอนแล้ว” นายชัยพฤกษ์กล่าว

บทความก่อนหน้านี้สกศ.เปิดให้บริการ’ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้’ ครบวงจร ปลื้ม ม.ไทย-ตปท.เข้าเป็นสมาชิกเพียบ
บทความถัดไปชูวิทย์เฮ! นับถอยหลังได้รับอิสรภาพ ราชทัณฑ์ ปล่อยตัวพรุ่งนี้