คณะท่องเที่ยวฯ มธบ.ปั้นบัณฑิตป้อนธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม เหตุขาดแคลนหนักหลังโควิด-19

คณะท่องเที่ยวฯ มธบ.ปั้นบัณฑิตป้อนธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม เหตุขาดแคลนหนักหลังโควิด-19

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และการบริการ เป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มุมมองความคิดของผู้คน ผู้ประกอบการในธุรกิจแตกต่างไปจากเดิม ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้านค้า ซัพพลายเชน และแรงงาน ล้วนรู้สึกหวาดหวั่น และวิตกกังวลในการดำรงอาชีพอยู่ในภาคธุรกิจดังกล่าว ซึ่งทุกประเทศได้รับผลกระทบ เพียงแต่ไทยอาจได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และการบริการ ถือเป็นภาคธุรกิจหลักของประเทศ เพราะไทยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกสนใจ และอยากมาท่องเที่ยว

“คณะการท่องเที่ยวฯ มธบ.ในฐานะที่ผลิตบัณฑิต บุคลากรด้านการท่องเที่ยว โรงแรมและบริการ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน จะต้องทำให้นักศึกษา และผู้ปกครองมั่นใจในสายอาชีพการท่องเที่ยว โรงแรม และบริการ ซึ่งจริงๆ แล้วการเรียนในคณะนี้ ไม่ใช่จบมาแล้วจะทำงานในโรงแรม สายการท่องเที่ยว หรือทำอาหาร เป็นเชฟเท่านั้น แต่ทำงานได้หลากหลาย” นางวสุกานต์ กล่าว

นางวสุกานต์กล่าวต่อว่า การจัดหลักสูตรของคณะการท่องเที่ยวฯ มธบ.จะเน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติจริงจากสถานที่จริง ผู้ประกอบการจริง เพราะถ้านักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดความชำนาญ และเชี่ยวชาญ อีกทั้ง บัณฑิตที่จบทำงานได้หลากหลาย ทั้งทำงานในโรงแรม wellness ซึ่งกำลังเติบโต จัดอีเวนท์ เลขานุการ ผู้ช่วยส่วนตัว หรือทำงานในธุรกิจบริการ หรือหากเป็นเชฟ พ่อครัวแม่ครัวก็สามารถทำงานได้ที่ร้านอาหาร สร้างสรรค์เมนู หรือขายอาหารออนไลน์ได้ เป็นต้น ดังนั้น นักศึกษาที่เรียนในคณะนี้ ต้องมีจิตบริการ รู้จักจุดแข็งของตัวเอง มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบ ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีจุดแข็งไม่เหมือนกัน แต่ต้องเสริมจุดแข็งของนักศึกษา และให้ชำนาญ มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ทั้งเทียบโอนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้ง หลักสูตรปริญญาโทการจัดการการท่องเที่ยว ที่มีผู้ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

“นักศึกษาได้เสนอในสิ่งที่อยากได้จากคณาจารย์ มหาวิทยาลัย คือการได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจากทั้งสถานที่จริง ได้ลงมือทำงานจริงๆ รวมถึง การพัฒนาบุคลิกภาพตั้งแต่เข้าศึกษาปี 1 และต้องการให้เพิ่มเติมทักษะภาษาที่ 3 อย่างเกาหลี ญี่ปุ่น เพราะมองว่าเศรษฐกิจในกลุ่มเอเชียกำลังเติบโต และเป็นโอกาสในการทำงานของพวกเขา ฉะนั้น DNA ของบัณฑิตคณะการท่องเที่ยวฯ ต้องรู้จักตัวเอง มี service mind บริการด้วยใจ ใครที่ได้พบเห็น ได้ทำงานร่วมกับบัณฑิตของ มธบ.ต้องติดใจ อยากได้เข้าไปทำงานร่วม คณะการท่องเที่ยวฯ จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษา และผู้ปกครอง ว่าการมาเรียนในคณะ หรือสาขาเหล่านี้ จะมีอาชีพ มีรายได้ และมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน” นางวสุกานต์ กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image