กรุงไทยการไฟฟ้าฯ มอบหนังสือในโครงการชุมชนอุดมปัญญาให้ ‘5 ร.ร.โคราช’

กรุงไทยการไฟฟ้าฯ มอบหนังสือในโครงการชุมชนอุดมปัญญาให้ ‘5 ร.ร.โคราช’ ชูธงส่งเสริมการอ่าน สร้างความรู้ เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพให้เด็ก และเยาวชน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสุรศิริอักษร โรงเรียนสุรนารีวิทยาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มีพิธีมอบหนังสือภายใต้โครงการชุมชนอุดมปัญญา ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า ที่มอบหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค และสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ เทคโนโลยีชาวบ้าน ศิลปวัฒนธรรม ให้ 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา อ.เมืองจ.นครราชสีมา โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า กิจกรรมทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2544 บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่กำลังมองหาโอกาส เป็นโอกาสจากผู้ที่มี มอบให้ผู้ที่ขาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังใจ กำลังกาย กำลังทรัพย์ หรือกำลังศรัทธา มองว่า การให้โอกาสคือ การสร้างคนดี สิ่งดีๆ ให้บ้านเมือง สร้างความคิดดีๆ ที่จะทำให้เมืองไทยเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาหาความรู้ เด็กและเยาวชน คือทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าฯ มีความตั้งใจที่จะมอบโอกาส และสร้างรอยต่อทางการศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน จึงได้จัดตั้ง “โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด” ขึ้น ในปี 2544 โดยกำหนดเป็นนโยบาย “เด็กและเยาวชนที่ยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษาทั่วราชอาณาจักร จะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง โดยจะรับทุนการศึกษานับตั้งแต่ปีแรกที่เข้าโครงการทุนการศึกษาฯ ต่อเนื่องไป จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือระดับการศึกษาที่สามารถศึกษาได้”

Advertisement

นอกจากนี้บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้าฯ ยังตระหนักถึง การสร้างคนที่มีคุณภาพ ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนทุนฯ ผ่านกิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา อย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงส่งต่อความรู้ และทักษะด้านวิชาการ อาชีพ และจริยธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนทุนฯ ได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม รวมถึงก่อประโยชน์แก่ตัวเอง ครอบครัว และส่งต่อสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมต่อไป

สำหรับโครงการชุมชนอุดมปัญญาของบริษัทมติชนนั้น มีวัตถุประสงค์ระดมทุนเพื่อจัดซื้อนิตยสาร และหนังสือใหม่ให้แก่ชุมชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุด โรงเรียน เรือนจำ โรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมการอ่าน และผลักดันให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งโครงการชุมชนอุดมปัญญาดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ และจัดซื้อหนังสือตลอดจนนิตยสารในเครือมติชนไปมอบให้ชุมชน โรงเรียน และอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง และทยอยส่งหนังสือและนิตยสารไปยังชุมชนต่างๆ มาโดยตลอด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image