ทีนส์ทอล์กอาเซียน : เด็กถาปัตย์ มวล.เวิร์กช็อปออกแบบที่สิงคโปร์

ทีนส์ทอล์กอาเซียน : เด็กถาปัตย์ มวล.เวิร์กช็อปออกแบบที่สิงคโปร์

สวัสดีค่ะ ชื่อ น.ส.อาตีระ เมาตี หรือ อายู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จะบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้าร่วมโครงการ Live Design Discourse 2023 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สิงคโปร์

จุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมโครงการ Live Design Discourse คืออายูได้รับจดหมายจากทางสมาคมสถาปนิกทักษิณ (ภาคใต้) ที่กำลังหาตัวแทนนักศึกษาสถาปัตย์ ชั้นปี 1 คน เป็นตัวแทนของภาคใต้ จากตัวแทน 4 คน จาก 4 ภาคของไทย เข้าร่วม Workshop ในโครงการ Live Design Discourse 2023 ที่สิงคโปร์ โดยจะคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาสถาปัตย์จาก 4 ประเทศ ประเทศละ 4 คน คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์

ระหว่างเข้าร่วมโครงการ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมาคมสถาปนิกสิงคโปร์วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ได้ทำ คือได้รับโจทย์ให้ออกแบบ และพัฒนาอาคารในสิงคโปร์ เป็นอาคารพาณิชย์ และที่พักอาศัย มีชื่อว่า Golden Mile Complex (GMC) โดยมีคอนเซปต์หลักในการออกแบบคือ ‘LOVEABLE’ ดังนั้น จึงมีการแบ่งทีมเป็น 4 ทีม จาก 4 ประเทศ และลงพื้นที่จริงเก็บข้อมูล สัมภาษณ์คนในพื้นที่ และร่วมกันออกแบบในระยะเวลา 3 วัน

Advertisement

นอกจากนี้ ยังได้ชมบ้านเมืองของสิงคโปร์ ได้เห็น และเรียนรู้สังคมที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ เป็นสังคมที่มีความเป็นระเบียบ อีกทั้ง ความล้ำสมัยของการใช้เทคโนโลยีในระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม สาธารณูปโภค หรือการใช้ในระบบโครงสร้างอาคารต่างๆ

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือทำให้เราได้เป็นคน Open minded มากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงความแตกต่างทางความคิดจากมุมมองของคนในหลายประเทศ อีกทั้ง ได้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม เพราะสิงคโปร์มีประชากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมาก และกิจกรรมนี้ยังสอนให้รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบกับเพื่อนร่วมทีม ช่วยกันออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน

นอกจากนั้น สมาคมสถาปนิกสิงคโปร์ (SIA) เป็นเจ้าบ้านที่ดีมากในการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีทีมนักศึกษาระดับชั้นอนุปริญญามาเป็นพี่เลี้ยง คอยช่วยเหลือ และให้คำแนะนำทุกทีม สุดท้ายคือ ทั้งทีมสมาคมสถาปนิกสยาม และสิงคโปร์เอง ได้อำนวยความสะดวกทุกด้านเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาโครงการ

สุดท้ายนี้อยากให้น้องๆ เข้าใจว่า การเรียนสถาปัตย์เป็นอะไรที่มากกว่าการออกแบบอาคารอย่างที่ทุกคนเข้าใจ เพราะการเรียนสถาปัตย์ เป็นการออกแบบชีวิตของคนนึง และสังคมหนึ่งให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น บางคนจะกังวลใจว่าถ้าวาดรูปไม่สวยสามารถเรียนสถาปัตย์ได้หรือไม่ ก็ต้องตอบเลยว่า

“ได้ค่ะ ขอแค่เรามีแพสชั่นของการเป็นนักออกแบบที่ดีก็พอค่ะ เพราะการวาดรูปเป็นแค่ 1 ในอีกหลาย 10 ทักษะของนักออกแบบนั่นเอง”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image