ขอบคุณ..ราชภัฏอุดรฯ ที่ให้โอกาส ‘น.ศ.เวียดนาม’

สวัสดีครับ ผมชื่อ V Ch Thanh เป็นนักศึกษาจากประเทศเวียดนามที่เข้ามาเรียนในประเทศไทย ชื่อภาษาไทยของผมคือ วิทูร แปลว่า ฉลาด, มีปัญญา, ชำนาญ คำนี้ไม่ใช่ภาษาไทยแท้ๆ เป็นคำมาจากภาษาบาลี สันสกฤต อาจารย์ที่สอนภาษาไทยได้ตั้งชื่อนี้ให้ผม ตั้งแต่ผมมาเรียนภาษาไทยหลักสูตรหนึ่งปี ผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่หนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผมต้องเรียนทั้งวิชาเอก และวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกนั้นเรียนง่ายกว่า เพราะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกต้องเรียน ผมเองก็ได้เรียนมาบ้างแล้วจากเวียดนาม ส่วนวิชาศึกษาทั่วไปนั้นยากกว่า เพราะอาจารย์อธิบายเป็นภาษาไทย แบบฝึกหัดเป็นภาษาไทยทั้งหมด ผมต้องตั้งใจเรียนมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหา เพราะเพื่อนๆ นักนักศึกษาไทยแทบทุกคน มีน้ำใจอธิบายคำศัพท์ และติวให้ผมหลังจากเรียนเสร็จแล้ว

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนผม ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาดีมาก ติดตามพัฒนาการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผมไม่ผิดหวังที่เลือกเรียนที่นี่ เพราะมีอาจารย์ดี เพื่อนนักศึกษาดี การบริการต่างๆ ก็มีพร้อม หอพัก ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร ไปรษณีย์ ฯลฯ

ความภูมิใจของผมคือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เสนอชื่อผมเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้จัด เมื่อปลายปีที่แล้วที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชาติต่างๆ ในอาเซียนประมาณ 100 คน ภายในค่ายจะสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น ผมเองก็มีปัญหาบ้าง แต่ก็พยายามเต็มที่ ในวันแรกมีการแสดงปาฐกถาของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ กล่าวถึงประวัติศาสตร์ และปัญหาของอาเซียน หลังจากนั้นพวกเราได้ทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องอาเซียน ตอนเย็นได้ฟังบรรยายเรื่อง “Challenges and Opportunities in ASEAN 2015”

ในงานเลี้ยงต้อนรับมีการแสดงของประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และให้ตัวแทนของแต่ละประเทศพูดถึงปัญหาของประเทศตนเองในการเป็นประชาคมอาเซียน ตัวแทนประเทศเวียดนามของผมได้พูดถึงปัญหาเรื่องพื้นที่ทางทะเลระหว่างเวียดนามกับจีน วันรุ่งขึ้นมีเวิร์กช็อปหัวข้อ ปัญหา พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แรงงานและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน เรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติและเรื่องแรงงานนั้น พวกเราได้ไปศึกษาในพื้นที่จริง โดยผู้จัดกิจกรรมได้พาเราไปดูการอนุรักษ์ป่าชายเลน และได้ร่วมกันปลูกป่าที่จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนเรื่องแรงงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิทธิมนุษยชนนั้น เราได้ดูสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานชาวเมียนมาที่จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมค่ายนี้ทำให้ผม และเพื่อนๆ ได้เรียนรู้ว่าเยาวชนมีบทบาทในการพัฒนาอาเซียนให้ก้าวไปสู่เวทีโลก เราต้องทราบปัญหา และร่วมมือกันแก้ปัญหา สามารถทำงานเป็นทีม ข้อสำคัญคือต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้สื่อสารได้ทั้งในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน และกลุ่มประชาคมอื่นๆ ในโลก

การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนเป็นไฮไลต์อย่างหนึ่งในชีวิตของผม ผมต้องขอขอบคุณผู้จัดโครงการคือ สกอ.ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับอุดรฯ-กรุงเทพฯ ขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ให้โอกาสแก่ผม ขอบคุณ ภู-ภูวิศ คำลิ้ม และ ปราย-เจนจิรา คำหมั่น เพื่อนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่เป็นพี่เลี้ยงการเขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์

ขอขอบคุณเป็นภาษาของผม “ก่ามเอิน” ครับ

V Ch Thanh
ชั้นปี 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2

3

1

บทความก่อนหน้านี้แพทยสภาชี้กรณี ‘หมอนิ่ม’ ยังไม่ยึดใบประกอบวิชาชีพ จนกว่าคดีถึงที่สุด
บทความถัดไปสายการบินคึกคัก ช่วงเทศกาลปีใหม่บินว่อน 3.5 หมื่นเที่ยว บวท.เตรียมพร้อมรับมือ