ม.อ.เปิดศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในภาคใต้

ม.อ.เปิดศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในภาคใต้

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) นับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตทั้งยานยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้าแห่งภูมิภาคอาเซียน ม.อ.จึงเปิดศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาภายใต้ชื่อ “PSU-EV development center” ที่วิทยาเขตส่วนขยายตำบลทุ่งใหญ่ ม.อ.เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้เข้มแข็ง โดยเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับประเทศไทยในอนาคต

ผศ.ดร.นิคมกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ม.อ.อยู่ระหว่างการเพิ่มหลักสูตรระดับขั้นกลาง และขั้นสูง เพื่อเพิ่มทักษะให้ครอบคลุมในทุกมิติ ตลอดจนมีบริการเครื่องทดสอบสมรรถนะเชิงกลทั้งแบบสถิต และพลวัตร เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ เครื่องบาลานซ์เซลล์ เครื่องเชื่อมแบตเตอรี่เครื่องความถี่สูง อีกทั้ง ยังได้สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างพันธมิตรธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สอดรับแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกของประเทศไทย สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และรองรับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นไปถึง 45 ล้านคัน ในปี 2030 จากการประเมินโดย International Energy Agency (IEA)

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image