สมาชิกช.พ.ค.-ช.พ.ส.สูงวัยเฮ!! สกสค.ตั้งกองทุนฯจ่ายค่าสงเคราะห์รายศพแทน-หักคืนหลังเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในระเบียบสำนักงานสกสค. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) พ.ศ.2559 โดยระเบียบดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส. ที่เป็นสมาชิกมาเป็นเวลานานตั้งแต่ 40 ปี หรือมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป มีการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.และช.พ.ส.เป็นปัจจุบัน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า สมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส.ที่สูงอายุต้องมีการชำระค่าสงเคราะห์รายศพ เป็นรายเดือน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,000 บาท หากหลงลืมขาดส่ง 3 งวดติดต่อกัน ก็จะถูกถอดชื่อออกจากการเป็นสมาชิก ซึ่งทำเสียสิทธิทั้งส่งเงินมาอย่างยาวนาน ขณะเดียวกันยังสวัสดิการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น เพราะไม่ต้องมาชำระค่าช.พ.ค.และช.พ.ส.รายเดือน โดยจะใช้เงินของสำนักงานสกสค. มาตั้งเป็นกองทุนสำรองจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ และเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต ก็จะหักเงินที่กองทุนสำรองจ่ายไป คืนเข้ากองทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อให้สมาชิกรายอื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

“ขณะนี้มีสมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส. ทีมีอายุ 75 ปีขึ้นไปประมาณ 75,000 คน ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะเป็นไปโดยความสมัครใจ ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะขอรับสวัสดิการนี้ จะต้องให้ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกช.พ.ค.ยินยอม คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมาก และถือเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 ที่สกสค.มอบให้แก่ครู “นายพิษณุกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon