ว.นวัตกรรมเทคโนฯ เพิ่มทักษะ น.ศ.เปิด Prompt Engineer รองรับเทคโนโลยี AI

ว.นวัตกรรมเทคโนฯ เพิ่มทักษะ น.ศ.เปิด Prompt Engineer รองรับเทคโนโลยี AI

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า Prompt Engineer อาชีพ หรือทักษะนี้ ทำหน้าที่สื่อสารกับ AI ให้ทำงาน หรือผลลัพธ์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการเขียนข้อความ หรือชุดคำถาม หรือชุดสั่งการให้ AI เข้าใจ และสามารถตอบคำถาม หรือดำเนินการให้ตรงตามความต้องการ หรือปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างแม่นยำ หรือตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้จากการใช้งาน ChatGPT หรือ Bard หรือแชตบอทอัจฉริยะอื่นๆ เป็นต้น เพราะโดยปกติแล้ว AI ที่เราคุยด้วย หรือทำงานด้วย จะเปรียบเสมือนคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักวิธีคิดของเรา ดังนั้น การสื่อสาร หรือสั่งการที่ซับซ้อน ก็จะมีขั้นตอน หรือกระบวนการบางอย่าง เช่นเดียวกับที่เราต้องสื่อสารกับคนอื่นๆ ที่เพิ่งรู้จักกัน โดยคนที่จะมาเป็น Prompt Engineer ต้องมีองค์ความรู้หลักที่ถูกต้อง และมีความเชี่ยวชาญในการพูดคุยกับ AI ผ่านคำถาม หรือคำสั่งที่ป้อนเข้าไป หากถามแบบไม่ชัดเจน ไม่มีหลักการ จะได้คำตอบกลับมาที่ไม่ตรงตามความต้องการ หรือผิดพลาดไปเลย อย่างไรก็ตาม อาชีพ Prompt Engineer เป็นที่ฮือฮาในต่างประเทศ เพราะเป็นที่ต้องการของตลาด และมีรายได้ค่อนข้างสูง แต่ยังไม่ปรากฎอาชีพนี้ในประเทศไทย

ดร.ชัยพรกล่าวอีกว่า ChatGPT หรือ Bard นั้น เป็น AI ที่เป็น Chatbot ที่มีฐานความรู้มากมายมหาศาลจากการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต และสามารถรวบรวมข้อมูล หรือความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มาเรียบเรียงเป็นคำตอบให้เราได้ ส่วนคำตอบจะถูกต้อง หรือตรงกับความต้องการของผู้ถามหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ป้อนคำถาม หากผู้ป้อนคำถามไม่มีองค์ความรู้ในการจัดการชุดคำสั่งที่ถูกต้องเพื่อป้อนข้อมูลให้กับ AI ในการตอบ ChatGPT คำตอบที่ได้อาจจะไม่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการ ฉะนั้น คนที่จะมาทำหน้าที่ดังกล่าวหากไม่มีความรู้ และเชื่อคำตอบจาก AI ทั้งหมด อาจเจอปัญหาในการใช้ AI ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือได้ข้อมูลที่ผิดพลาด เพราะมั่นใจ และเชื่อประสิทธิภาพของ AI มากเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของ AI สิ่งที่จำเป็นต้องมี Knowledge หลักๆ ที่สำคัญในอาชีพนั้นๆ จึงจะสามารถใช้งาน หรือสั่งการควบคุม AI เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยงานเราได้ต่อไป

“เพื่อเตรียมรับมือกับเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่าง AI โดยวิทยาลัย CITE รวมทั้ง มธบ.ได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษา โดยเพิ่มทักษะเรื่อง Prompt Engineer ให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ที่กำลังมาแรงนี้ได้ นอกจากนี้ ทุกรายวิชาที่สอน เน้นความทันสมัยนำไปปฏิบัติ และใช้งานได้จริง ที่สำคัญก่อนจบการศึกษา นักศึกษาต้องทำ Senior Project เพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษา และต้องทำโครงการสหกิจศึกษาหรือฝึกงานอีก 4 เดือน เพื่อฝึกประสบการณ์ และสัมผัสบรรยากาศในการทำงานจริง เพื่อพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ที่สำคัญให้นักศึกษาให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี” ดร.ชัยพร กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image