ไทยตั้งศูนย์พุทธเถรวาทแห่งแรกของโลกที่”ม.มิชิแกน”สหรัฐ สำนักทรัพย์สินฯประเดิมทุน2ล.ดอลล์

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า พุทธศาสนาได้รับความนิยมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในซีกโลกตะวันตกมานานจนเกิดความต้องการครูผู้สอนจำนวนมาก ชาวตะวันตกไม่ได้เรียนในแง่ความเชื่อ และไม่ได้เรียนเพื่อเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ แต่เรียนในแง่องค์ความรู้ วิชาการหรือที่เรียกกันว่าพุทธศาสน์ศึกษาไว้แก้ไขปัญหาชีวิต จนตอนนี้เกิดคำใหม่ๆ ในบริบทอเมริกา คือ จูบุ๊ (Jubu,Jewbu) คือวิธีคิดและวิธีการดำเนินชีวิตเป็นพุทธ แต่ในแง่พิธีกรรมก็ยังเป็นยิวอยู่ เช่นเดียวกับในหมู่คริสต์ เกิดคำว่าคริสต์บุ๊ ในแง่พิธีกรรมก็ยังทำตามคริสต์ แต่การปฏิบัติหรือการคิดเป็นแบบพุทธ ด้วยความที่ต้องการครูผู้สอนจำนวนมาก ตอนที่อาตมาไปเรียนปริญญาโทคณะมานุษยวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ยังเรียนไม่จบ ก็ได้รับทาบทามจากมหาวิทยาลัยในอเมริกาให้ไปเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนา แต่ก็ปฏิเสธไป เพราะไปเรียนด้วยทุนพระราชทานส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ถ้าเรียนจบแล้วรับนิมนต์เลย ก็จะดูเหมือนเรามุ่งแต่ความเจริญก้าวหน้าของตัวเองมากเกินไป อีกทั้งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประชวร เมื่อจบปริญญาเอก จึงกลับมาถวายงานสมเด็จพระสังฆราช

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันอาตมาตอบรับเป็นอาจารย์สอนพิเศษอยู่ 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยซานตาคลารา ประเทศสหรัฐอเมริกา สอน 2 วิชา คือ วิชา Buddhism Intermediate-level หรือพุทธศาสนาระดับกลาง กับวิชา Buddhism and Globalization หรือพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นวิชาพุทธศาสนาระดับสูง คือที่ซานตาคลาราเป็นมหาวิทยาลัยคริสตัง จึงบังคับนักศึกษาที่จะจบจากมหาวิทยาลัยนี้จะต้องผ่านวิชาศาสนา 3 ตัว คือ ศาสนาเบื้องต้น ศาสนาระดับกลาง และศาสนาระดับสูงภายใน 4 ปี โดย 3 ตัวนี้ จะเลือกเรียนตัวไหนก็ได้แล้วแต่ซึ่งมหาวิทยาลัยมีให้เลือก 20-30 ตัวเลือก โดยอาตมาสอนอยู่ระดับกลางและระดับสูง ส่วนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สอนระดับปริญญาเอก ในวิชาพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นการมองภาพรวมพุทธศาสนาในประเทศไทยจากมุมมองทุกอย่างทั้งจากข้อมูลดิบและเราวิพากษ์ข้อมูลดิบว่าทำไมถึงเป็นภาพอย่างนั้น

“เมื่อความต้องการเรียนพุทธศาสนามีมาก ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดคอร์สพุทธศาสน์ศึกษากันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด อย่างที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เปิดหลักสูตรพุทธศาสนาสำหรับบุคคลทั่วไป 7 สัปดาห์เริ่มเรียนวันที่ 24 มกราคม 2560 หรือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ก็มีเปิดสอนเช่นกัน แทบทุกมหาวิทยาลัยเปิดสอนหมด เพียงแต่บางแห่งอาจอยู่ภายใต้ภาควิชาศาสนศึกษาหรือบางแห่งมีภาควิชาพุทธศาสน์ศึกษาโดยตรง อย่างมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ก็มีภาควิชาพุทธศาสน์ศึกษา และล่าสุดประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทในมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการจัดตั้งศูนย์ที่เจาะลึกเถรวาท โดยเป็นความช่วยเหลือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา อาทิ นายอำนวย วีรวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคนำไทย และพรรคมวลชน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนขึ้นมา 2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเอาดอกผลมาใช้ในการจ้างอาจารย์ ทำงานวิจัยและสอนหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเถรวาท ถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก” พระศากยวงศ์วิสุทธิ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวเขมรฮือประท้วงปิดด่าน เรียกร้องทหารไทยเปิดด่านเร็วขึ้น 1 ชม.
บทความถัดไปสุจิตต์ วงษ์เทศ : ระกา แปลว่า ไก่ จากภาษากูย ลุ่มน้ำมูล