มข.มอบนวัตกรรมต้นแบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ฯ เทศบาลบ้านผือ

มข.มอบนวัตกรรมต้นแบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ฯ เทศบาลบ้านผือ

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า ตน พร้อมด้วย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง นักวิจัยคณะเทคโนโลยี มข. นายสุริยันต์ บุญพิโย ผู้ช่วยนักวิจัย น.ส.ชลธิชา มามิมิน ผู้ช่วยวิจัย และคณะ เดินทางไปส่งมอบนวัตกรรม ภายใต้โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ “ต้นแบบกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัว และมูลกระบือระดับครัวเรือน” ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มีนายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ นายทองไสย์ ไชยบุตรดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ และผู้นำชุมชน รับมอบนวัตกรรม ว่า วันนี้ มข.ส่งมอบต้นแบบกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวฯ อย่างเป็นทางการแก่เทศบาลตำบลบ้านผือ หลังลงพื้นที่มาศึกษาดูงาน และติดตั้งเครื่องให้ชุมชนได้ทดลองใช้มาระยะหนึ่งแล้ว

“ต้นแบบกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวฯ มข.ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง และหวังว่าจะต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์เป็นวงกว้างในอนาคตต่อไป” ศ.ดร.ธิดารัตน์ กล่าว

Advertisement

นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ กล่าวว่า เทศบาลตำบลบ้านผือขอบคุณ มข.ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยจะใช้ต้นแบบนวัตกรรมนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชน ครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเองได้ทางด้านพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงสำหรับการหุงต้มในครัวเรือน และการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนที่เหลือจากการหมัก รวมทั้ง จะได้นำไปพิจารณาต่อยอดการใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image