โรงเรียนเครือข่าย ‘มทร.ธัญบุรี’ ร้องมหาวิทยาลัยเพิ่มยอดโควต้ารับเด็ก

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนว ประจำปี 2566 มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 230 คนจาก 91 สถานศึกษา โดยเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี เช่น หลักสูตรที่เปิดใน มทร.ธัญบุรี เข้าใจตัวเองก่อนเลือกเส้นทาง เป็นต้น

ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์แนะแนวโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งหลายโรงเรียนมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยขยายจำนวนการรับนักเรียนประเภทโควต้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักเรียนมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน มทร.ธัญบุรี มีการรับนักเรียนในประเภทนี้ 2 กลุ่ม คือโควต้าที่มาจากโรงเรียน/วิทยาลัย เครือข่าย ที่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ มทร.ธัญบุรี ซึ่งปัจจุบันมี 443 สถานศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศ และอีกกลุ่มหนึ่งคือ โควต้าจาก โรงเรียน/วิทยาลัยทั่วไป ซึ่งโควต้าจากโรงเรียน/วิทยาลัยในเครือข่าย จะรับปีละ 20% ของยอดรับนักศึกษาทั้งหมด ส่วนโควต้าที่รับจากโรงเรียน/วิทยาลัยทั่วไป ผ่านระบบ TCAS รอบโควต้า และจากวิทยาลัยทั่วไป สายอาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับสมัครโดยตรง จะรับประมาณ 30% อย่างไรก็ตาม การเพิ่มจำนวนรับนักเรียนประเภทโควต้านั้น หากในปีนั้นๆ มีนักเรียนสมัครเป็นจำนวนมาก และมีผลการเรียนที่ดี ตรงตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย อาจมีการขยายจำนวนรับเพิ่มได้

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า การดำเนินการโครงการโรงเรียนเครือข่ายของ มทร.ธัญบุรี ไม่ได้มีเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงระดับอาชีวศึกษาด้วยเช่นกัน โดยได้เริ่มโครงการนี้มาเป็นเวลา 10 ปี เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในการศึกษา ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการของอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าของ มทร.ธัญบุรี ที่มีความต้องการให้ลูกศิษย์ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งรูปแบบของโรงเรียนเครือข่ายจะเป็นลักษณะจัดส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยออกไปแนะแนวศึกษาต่อยังสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายทั่วประเทศ กับการจัดโครงการสัมมนาให้กับอาจารย์โรงเรียนเครือข่าย

นอกจากนี้ นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายที่อยู่ใกล้กับ มทร.ธัญบุรี ยังสามารถเข้าเรียนในวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี และอื่นๆ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เข้มแข็ง ซึ่งการเรียนร่วมในลักษณะเช่นนี้ หากวิชาไหนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตได้ จะทำเป็นระบบคลังหน่วยกิตให้กับนักเรียน ส่วนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนระบบราง หรือระบบการบิน มทร.ธัญบุรีจัดส่งอาจารย์ไปช่วยสอนเช่นกัน สำหรับหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาโควต้า จะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน รางวัลที่นักเรียนหรือนักศึกษาได้รับ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร และผลการเรียนสะสมจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบันของผู้สมัคร รวมถึงเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กรรมการประจำหลักสูตรกำหนด

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image