เด็กมอขอแจม : ‘โฮโลเลนส์’ โปรเจ็กต์ก่อนจบ กระหึ่มโลกการแพทย์

เด็กมอขอแจม : ‘โฮโลเลนส์’ โปรเจ็กต์ก่อนจบ กระหึ่มโลกการแพทย์

ผม เมธาสิทธิ์ เกตุรักษ์ หรือ กล้า ว่าที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) คว้ารางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ระดับนิสิต นักศึกษา NSC 2023 จากโครงการ “กายวิภาคศาสตร์เสมือนโฮโลเลนส์ : การเรียนกายวิภาคศาสตร์ในสภาพแวดล้อมร่วมผสม” ซึ่งเป็นผลงานภายใต้ Mahidol Bremen Medical Informatics Research Unit (MIRU) โดยความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มม., มหาวิทยาลัยเบรเมน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มม.

ผลงาน “ย่อโลกแพทย์ทางไกล” ไทย-เยอรมันผ่านแว่นตาสร้างภาพโฮโลแกรม ด้วยเทคโนโลยี “โฮโลเลนส์” (Hololens) ใช้เวลานาน 1 ปี “ทำโปรเจ็กต์ก่อนจบ” (Senior Project) โดยก่อนเริ่มโปรเจ็กต์นั้น ได้ผ่านการฝึกงานพัฒนาฝีมือ ภายใต้คำแนะนำของ Prof. Dr.Peter Haddawy คณะ ICT มม.และ Prof. Dr.Gabriel Zachmann ณ มหาวิทยาลัยเบรเมน และ รศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มม.

Advertisement

ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่วมพัฒนาสู่การใช้จริง ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอลเดนเบิร์ก ภายใต้ทุนสนับสนุน DAAD – The Deutscher Akademischer Austauschdienst แห่งรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สำหรับอุปกรณ์ “โฮโลเลนส์” ซึ่งผมศึกษาด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง และจริงจังมาก่อนเข้าร่วมโครงการฯ เป็นการสร้างภาพเสมือนจริง 3 มิติผ่านแว่น MR ที่สามารถใช้มือทดลองทำหัตถการ เบื้องต้นได้ใช้ในการประชุมแพทย์ทางไกล เพื่อให้แพทย์ได้ทดลองใช้สอนนักศึกษาแพทย์เกี่ยวกับพยาธิวิทยาของหัวไหล่ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มม.และยังเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปยังมหาวิทยาลัยเบรเมน และมหาวิทยาลัยโอลเดนเบิร์ก

สิ่งประทับใจนับตั้งแต่ที่ได้เข้าเป็นนักศึกษาคณะ ICT คือความพร้อมด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของคณะ ผมตั้งปณิธานว่าจะใช้ความรู้ และทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สั่งสมจากการเรียนที่คณะ ICT มม.ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติต่อไป

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image