รายงานการศึกษา : เคลือบฟลูออไรด์ ชะลอฟันผุ..โจ๋ฟันน้ำนม

รายงานการศึกษา : เคลือบฟลูออไรด์ ชะลอฟันผุ..โจ๋ฟันน้ำนม

“ฟันผุ” มีสาเหตุหลักคือ การดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ถูกวิธี แบคทีเรียจำนวนมากที่สะสมอยู่ในช่องปาก จึงกัดกร่อนสารเคลือบฟัน ทำให้เกิดฟันผุ สำหรับ “เด็กเล็ก” ที่ยังเป็นชุดฟันน้ำนมอยู่ การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ จะช่วยรักษาฟันน้ำนมให้แข็งแรง ทนต่อกรดที่เกิดจากแบคทีเรียที่สะสมในช่องปาก ช่วยชะลอฟันผุระยะเริ่มแรก และลดโอกาสการเกิดรอยผุใหม่

การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัยเรียน ที่อายุต่ำกว่า 6 ปี จึงมีความสำคัญ เพราะสารเคลือบฟันน้ำนมแข็งแรงน้อยกว่าสารเคลือบฟันแท้ ดังนั้น เมื่อเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ และเปลี่ยนชุดฟันจากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้ จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฟันผุลดน้อยลงได้

Advertisement

ไลอ้อน จึงร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดทำโครงการ “บริการทันตกรรมป้องกันเคลือบฟันฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัยเรียน” ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2566 เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อให้เข้าถึงบริการทันตกรรมป้องกันอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และเพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน รวมถึง ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ครู

ทพ.ชนพล ไกรตรวจพล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม) เทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าวว่า เด็กไทยช่วงวัยอนุบาล มีประสบการณ์ฟันผุเกิน 50% ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น หรือประเทศอื่นๆ การตรวจที่ผ่านมา พบว่าเด็กมีฟันผุค่อนข้างเยอะ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของคนไทย รวมถึง รอยโรคก่อนฟันผุก็มีเยอะ คือรอยโรคสีขาวบนผิวฟัน หากแปรงฟัน หรือดูแลทำความสะอาดได้ไม่ดี รอยโรคจะกลายเป็นฟันผุได้

“ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน เพราะวัยเด็กเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้ ฟันผุจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก แม้จะไม่มีฟันผุ ทันตกรรมป้องกันก็สำคัญมาก เช่น การทาฟลูออไรด์ และผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กดูแลทำความสะอาดช่องปาก หรือแปรงฟัน ให้ได้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ถ้าได้หลังมื้ออาหารด้วย จะดีมาก” ทพ.ชนพล กล่าว

นายชินธรรม พรหมมณี ผู้อำนวยโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่นักเรียนได้รับความรู้ในการแปรงฟันให้ถูกวิธี และได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ เพราะเด็กอนุบาลยังเป็นฟันน้ำนมอยู่ เด็กจะได้เตรียมตัวดูแลสุขลักษณะฟันของตัวเองให้ถูกวิธี โครงการนี้ดีมาก นักเรียนจะได้เรียนรู้ และมีวินัยในการรักษาช่องปากของตัวเอง เพราะฟันเป็นอวัยวะที่สำคัญในการบดเคี้ยวอาหาร เมื่อนักเรียนดูแลสุขภาพช่องปากได้ดี ฟันก็จะไม่ผุ

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม) เทศบาลนครแหลมฉบัง ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกราด) เทศบาลนครแหลมฉบัง ที่โรงเรียนอนุบาล 7 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่มารับวัคซีน ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ถึงการเลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ การดูแลสุขภาพช่องปาก และบริการเคลือบฟลูออไรด์วานิช

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะการแปรงฟัน และรณรงค์ให้แปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วย เพื่อการมีสุขอนามันที่ดี โดยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม 2,500 คน เป็นเด็กก่อนวัยเรียน อายุแรกเกิดถึง 3 ปี 1,000 คน และเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มอายุ 3-6 ปี 1,500 คน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image