โวยคู่มือสอบ “ครูสังคม” ผิดอื้อ 25 ข้อ งงเฉลยปวศ.สุดมั่ว ห่วงจำสิ่งผิดสอนนร.แนะถี่ถ้วนก่อนพิมพ์ขาย

ที่มาภาพ : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Timeless_Books.jpg

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายอภิชาติ ทองนุ่ม อดีตครูสังคมศึกษา เปิดเผยต่อ “มติชนออนไลน์” เกี่ยวกับการเฉลยข้อสอบในคู่มือสอบซึ่งจัดพิมพ์โดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยระบุว่า ตนได้ทดลองทำข้อสอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พบว่าตัวเองได้คะแนนเพียง 38 คะแนน จากตะแนนเต็ม 70 คะแนน จึงเกิดความสงสัย เนื่องจากวิชาประวัติศาสตร์ เป็นสาขาที่เรียนจบมาโดยตรงในระดับปริญญาตรี อีกทั้งเคยทำงานเป็นครูในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนานเกือบ 10 ปี และในปัจจุบันก็เป็นครูสอนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อการกุศล ดังนั้น จึงลองเปิดคำเฉลยข้อสอบ  ซึ่งพบว่ามีความผิดพลาดอย่างมาก โดยเมื่อนับแล้ว มีอย่างน้อย 25 ใน 70 ข้อ ยังไม่รวมบางข้อที่อาจขึ้นอยู่กับการตีความ

ทั้งนี้ ตัวอย่างข้อที่เฉลยผิดพลาด อาทิ

1. ข้อใดไม่ใช่การนับศักราชของไทย
เฉลย ก.พุทธศักราช ซึ่งผิดแน่นอน เพราะมีการพบพุทธศักราชในจารึก ในจดหมายเหตุ และใช้เป็นทางการแทนรัตนโกสินทร์ศกมาตั้งแต่ร.6 ข้อนี้ใกล้เคียงที่สุดควรตอบ ค.คริสต์ศักราช

2. ปีคริสต์ศักราชที่ 1 เริ่มนับตั้งแต่เหตุการณ์ใด
เฉลย ค.เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ ซึ่งผิด ที่ถูกคือ เริ่มปีที่พระเยซูประสูติ

3. หากต้องการเทียบพุทธศักราชให้เป็นคริสต์ศักราชต้องใช้เลขจำนวนใดเป็นตัวลบ
เฉลย ง.735 ซึ่งผิด ที่ถูกคือ 543

4. “ภัยธรรมชาติครั้งนี้ร้ายแรงที่สุดในรอบทศวรรษ” คำว่าทศวรรษ หมายถึงระยะเวลาในข้อใด
เฉลย ข.15 ปี ซึ่งผิด ที่ถูกคือ 10 ปี

5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
เฉลย ง.พุทธศักราชเริ่มใช้เมื่อไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผิด เพราะ
สยามใช้พุทธศักราชเป็นทางการในสมัย ร.6 ซึ่งยังอยู่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ข้อนี้ต้องตอบ ข.การใช้ปีแบบรัตนโกสินทร์ศกเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5

6. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยพิจารณาได้จากอะไร
เฉลย ข.การตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชน ซึ่งผิด ที่ถูกคือ ก.การใช้ลายลักษณ์อักษร เพราะการจะจัดว่าดินแดนใดเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ ใช้ตัวอักษรเป็นตัวแบ่ง

7. การสำรวจหาหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของนักวิชาการสาขาใด
เฉลย ข.นักภาษาศาสตร์ ซึ่งผิด ที่ถูกคือ ง.นักโบราณคดี

8. ข้อใดเป็นหลักฐานชั้นต้นประเภทลายลักษณ์อักษร
เฉลย ข. เครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งผิดที่ถูกคือ ก.ศิลาจารึก

9. ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์แห่งใดที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก
ตอบ ก.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี ซึ่งผิด ที่ถูกคือ ง.บ้านเชียง จ.อุดรธานี เป็นมรดกโลกเมื่อปี2535

10. กลุ่มคนในข้อใดจัดเป็นชนชั้นใช้แรงงานของสังคมสุโขทัย
เฉลย ง.พระราชวงศ์ ขุนนาง ซึ่งผิด ที่ถูกคือ ก.ไพร่ ทาส จริงๆแล้วทาสในสังคมสุโขทัยเรียกว่าข้า

11. เจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแท้มีลักษณะตรงกับข้อใดมากที่สุด
เฉลย ข.ปลายเจดีย์ประดับด้วยฉัตร ซึ่งผิด ควรตอบ ก.ยอดเจดีย์เป็นพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเจดีย์รูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยปรากฏในเมืองที่มีความสัมพันธ์กับสุโขทัยเท่านั้น

12. เงินพดด้วงเลิกใช้ไปในรัชกาลใด
เฉลย ข.รัชกาลที่ 4 ซึ่งผิด ที่ถูกคือ ค. รัชกาลที่ 5 เนื่องจาก เงินพดด้วงหยุดผลิตไปในรัชกาลที่ 4 และเริ่มสั่งเครื่องจักรมาผลิตเหรียญกษาปณ์ขึ้นใช้แทน แต่เงินพดด้วงยังถูกหมุนเวียนใช้ในท้องตลาดไม่มีการยกเลิก ในสมัยร.5ก็มิได้มีการผลิตเงินพดด้วงขึ้นใช้อีกยกเว้นเงินพดด้วงตราพระเกี้ยวที่ผลิตขึ้นเป็นที่ระลึกไม่ได้ใช้ทั่วไป จนในวันที่ 28 ตุลาคม 2447 จึงมีประกาศยกเลิกการใช้เงินพดด้วงทั้งหมด ฉะนั้นเงินพดด้วงถูกยกเลิกใน ร.5

นายอภิชาติ กล่าวว่า ที่ตนเปิดเผยในครั้งนี้ เนื่องจากห่วงใยว่าหากผู้สอบเข้าบรรจุเป็นครู จดจำคำตอบที่ผิด จะกระทบต่อแวดวงการศึกษา เนื่องจากอาจนำไปสอนนักเรียนอย่างผิดๆ ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างมาก ดังนั้น ตนอยากวอนให้บริษัทเอกชนที่จัดทำหนังสือคู่มือต่างๆ ไม่เพียงคู่มือครูเท่านั้น โปรดเคร่งครัด ถี่ถ้วนในการเฉลยคำตอบ เพราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่ออนาคตของผู้สอบ ต่อผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดต่อ รวมถึงต่ออนาคตของระบบการศึกษาอีกด้วย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon