สพฐ. เผยผลสอบคณะครูเที่ยวเวียดนาม พบผิดวินัย เร่งสอบปมโยกเงินเด็กน.ร.

สพฐ. เผยผลสอบคณะครูเที่ยวเวียดนาม พบผิดวินัย เร่งสอบปมโยกเงินเด็กน.ร.

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ว่ามีคณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่งนำเงินค่าจัดค่ายลูกเสือของนักเรียน เงินเบิกเด็กต่างด้าว รวมถึงเงินสะสมในคลังโรงเรียน ไปซื้อทัวร์เพื่อท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนาม จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก และ สพฐ. ได้ออกมาชี้แจงพร้อมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนั้น

นางเกศทิพย์ กล่าวว่า ความคืบหน้าล่าสุดของประเด็นนี้ จากการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า คณะข้าราชการครูดังกล่าวได้รับสารภาพ ว่า ได้ขออนุญาตลากิจส่วนตัวเพื่อเดินทางไปประเทศเวียดนาม โดยไม่ได้มีการขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลากิจส่วนตัวแต่อย่างใด เป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยนิติกร ผู้มีหน้าที่สืบสวนได้บันทึกถ้อยคำรับสารภาพตามบันทึกการสืบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566

นางเกศทิพย์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าวเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ 1 (2) แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 ซึ่งผู้บังคับบัญชา(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)จะดำเนินการทางวินัย โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

Advertisement

นางเกศทิพย์ กล่าวว่า ขณะที่กรณีการนำเงินของโรงเรียนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศนั้น คณะข้าราชการครูได้ให้การว่า การเดินทางไปต่างประเทศดังกล่าวเป็นการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวในต่างประเทศโดยใช้เงินทุนส่วนตัว ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณของ สพฐ. แต่อย่างใด โดยการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีนี้ กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หากพบว่ากรณีนี้มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ก็จะดำเนินการทางวินัยต่อไป ตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยคณะกรรมการสืบสวนได้ดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

“ในประเด็นดังกล่าว เลขาธิการ กพฐ. ได้สั่งการให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบราชการฯ หากพบการกระทำผิดจริงก็จะดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยต่อไป ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน รวมถึงสาธารณชน ได้วางใจว่าเราจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะแจ้งผลความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบโดยเร็ว” โฆษก สพฐ. กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image