‘คุรุสภา’ จัดสอบตั๋วครูราบรื่น พร้อมประกาศผล 15 ม.ค.67

‘คุรุสภา’ จัดสอบตั๋วครูราบรื่น พร้อมประกาศผล 15 ม.ค.67

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ นางอมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า คุรุสภาจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 รอบที่ 2 ทั้งนี้ การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยการจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการทดสอบในการทำข้อสอบได้โดยง่าย ผ่านโปรแกรมและระบบการทดสอบที่มีความทันสมัยเช่นเดียวกันกับข้อสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผ่านระบบออนไลน์ สามารถเลือกใช้เมนูต่างๆ โดยเลือกคำตอบได้สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ก่อให้เกิดความสะดวกในการทำข้อสอบ รวมถึงการดำเนินการตรวจข้อสอบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ อีกทั้ง ข้อสอบก็เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เลขาธิการคุรุสภากล่าวต่อว่า สำหรับข้อสอบที่ใช้เป็นข้อสอบวัดเชิงสถานการณ์ (Situation-Based Testing) ซึ่งเป็นข้อสอบเชิงบูรณาการความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นองค์รวม แสดงถึงการแสดงออกของสมรรถนะตามวิชาชีพครูตามขอบเขตสถานการณ์การทำงานของครู นอกจากนี้ ทางสนามสอบต่างๆ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบให้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้าสอบทุกคน

Advertisement

“การทดสอบในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 นี้ มีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 8,587 คน  โดยในรอบที่ 1 ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 4,288 คน และสำหรับรอบที่ 2 มีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 4,299 คน จำแนกผู้มีสิทธิเข้าสอบตามสนามสอบ ได้แก่ สนามสอบกรุงเทพฯ จำนวน 1,017 คน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 616 คน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 738 คน จังหวัดลำปาง จำนวน 442 คน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 363 คน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 127 คน จังหวัดจังหวัดสุราษฎ์ธานี จำนวน 602 คน และจังหวัดสงขลา 394 คน

“ส่วนการทดสอบในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายนใน 8 ศูนย์สอบทั่วประเทศเช่นเดียวกันกับในครั้งนี้ และเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบแล้ว จะประกาศผลสอบในวันที่ 15 มกราคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ https://ksp66.thaijobjob.com และผ่านระบบ KSP Self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยตรวจสอบและพิมพ์ผลการทดสอบเป็นรายบุคคล ในรายวิชาที่เข้าทดสอบผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง” นางอมลวรรณกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image