นักโบราณคดีเชื่อพบแล้ว ! “เวียงแก้ว” วังหลวงนครเชียงใหม่ หลังตามหาจากแผนที่โบราณก่อนขุดเจอแนวอิฐขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการค้นหา “เวียงแก้ว” วังหลวงนครเชียงใหม่ ซึ่งสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ได้ทำการขุดค้นตามโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มกราคม เฟซบุ๊กกลุ่มโบราณคดี ของหน่วยงานดังกล่าว ได้เผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กว่ามีการพบแนวอิฐขนาดใหญ่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแนวฐานรากกำแพง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.8 เมตร วางตัวเป็นแนวยาวผ่ากลางพื้นที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก มีลักษณะทะแยงมุมไปทางทิศเหนือเล็กน้อย โดยเมื่อนักโบราณคดีนำลักษณะการวางตัวของแนวอิฐที่พบมาวิเคราะห์ร่วมกับผลจากการศึกษาทางธรณีฟิสิกส์ และการซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่โบราณเมืองเชียงใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2436 พบว่าแนวอิฐดังกล่าวมีลักษณะการวางตัวสอดคล้องกับแนวกำแพงเวียงแก้วส่วนทางด้านทิศใต้ ซึ่งจากลักษณะที่ปรากฏสามารถตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าแนวฐานรากกำแพงดังกล่าวอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแนวกำแพงเวียงแก้วอย่างไรก็ตามการดำเนินการขุดแต่งครั้งนี้ยังไม่แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ การดำเนินงานระยะต่อไปหากพบข้อมูลที่สามารถนำมาสนับสนุนหรือโต้แย้งข้อสันนิษฐานนี้ทางกลุ่มโบราณคดีจะเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

ติดตามข่าวสารจากกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ คลิกที่นี่

เวียงแก้ว04

เวียงแก้ว03


เวีย

เวียงแก้ว01

เวียงแก้ว02