3 น.ร.จิตรลดา อภิปรายเวทีโลกหัวข้อ ‘ความหลากหลาย-แตกต่าง’ สู่สังคมยั่งยืน

กิจกรรม Rits Super Global Forum 2023 (RSGF 2023) ณ Ritsumeikan Junior and Senior High School เมือง เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 12-16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โรงเรียนจิตรลดาได้ส่งตัวแทนนักเรียนจำนวน 3 คนได้แก่ นางสาวศิรกาญจน์ บูรณวิทยานนท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1, นางสาวขวัญหทัย เที่ยงพูลวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3, นางสาวแพรวา ปิยสุนทราวงษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 พร้อมครูผู้ดูแล 1 คน คือ นางสาวฐิติรัตน์ เลิศรัศมีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม RITS SUPER GLOBAL FORUM 2023 (RSGF 2023) ณ RITSUMEIKAN JUNIOR AND SENIOR HIGH SCHOOL เมือง เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนได้เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ DIVERSITY AND INCLUSION — IT TAKES ALL KINDS TO MAKE A WORLD : GENDER, DISABILITY, RACE/ETHNICITY, BIODIVERSITY ร่วมกับนักเรียน 16 โรงเรียน จากทั้งหมด 12 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา แคนาดา ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ อินเดีย สวีเดน สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ่น

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง ผ่านกระบวนการบูรณาการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคมแห่งความยั่งยืน

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image