คุรุสภามอบ ‘รางวัลครูถิรคุณ’ ยกย่องครูธวัชชัย หลังช่วยปกป้องน.ร.จากเหตุชายคลั่ง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการศธ. ประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธานการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ครูผู้เสียสละ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลครูถิรคุณ ให้แก่ นายธวัชชัย ด้วงธรรม ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีคณะกรรมการคุรุสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

โดยพล.ต.อ.เพิ่มพูน  กล่าวว่า จากเหตุการณ์ครูธวัชชัย ด้วงธรรม ได้ปกป้องเด็กนักเรียนและต่อสู้กับชายคลุ้มคลั่งที่บุกใช้อาวุธมีดไล่ฟันเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ ขณะกำลังเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง คณะกรรมการคุรุสภา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณในวิชาชีพ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัด จึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ครูธวัชชัย ด้วงธรรม ให้เป็นผู้ได้รับ “รางวัลครูถิรคุณ” เป็นคนที่ 9ของรางวัลนี้ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของคุรุสภา ในฐานะสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเป็นไปตามประกาศคุรุสภาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศเกียรติคุณยกย่องครูผู้เสียสละ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลครูถิรคุณ

รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีอุดมการณ์และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข จนเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรับของสังคม

“ครูธวัชชัย นับได้ว่าเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง มีความรักและห่วงใยผู้เรียนเสมือนลูกของตนเอง เมื่อเห็นผู้เรียนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและอันตรายก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือ และปกป้องโดยไม่คิดถึงชีวิตตนเอง การกระทำของครูธวัชชัย นับว่าเป็นการเสียสละ และสะท้อนถึงจิตวิญญาณครูที่เต็มเปี่ยมและยิ่งใหญ่มาก นับเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน บุคคลในวิชาชีพครู และผู้คนในสังคมได้อย่างดียิ่ง กระผมขอชื่นชมครูธวัชชัยอีกครั้ง และขอให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ทุกด้านอย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามอุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครูตลอดไป” พลตำรวจเอกเพิ่มพูน กล่าว

Advertisement

ด้าน ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่ ชายคลุ้มคลั่งบุกใช้อาวุธมีดไล่ฟันเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขณะกำลังเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง แต่ครูธวัชชัยได้ต่อสู้กับชายคลุ้มคลั่งที่บุกเข้ามาทำร้าย จนตัวเองได้รับบาดเจ็บที่มือและแขนจากการถูกมีดฟัน เพื่อปกป้องเด็กนักเรียน นับได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบวิชาชีพจนได้รับบาดเจ็บ และเสี่ยงชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และที่สำคัญหากครูธวัชชัย ไม่เข้าต่อสู้หรือช่วยเหลือ เด็กนักเรียนทั้งหมดอาจได้รับอันตราย จนอาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้  ดังนั้น จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งแล้วที่ ครูธวัชชัย เป็นผู้ได้รับรางวัลครูถิรคุณ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image