อว. เปิด ‘คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.’ ลดความเหลื่อมล้ำ-กระจายการเรียนรู้สู่เยาวชนพื้นที่ห่างไกล

อว. เปิด ‘คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.’ ลดความเหลื่อมล้ำ-กระจายการเรียนรู้สู่เยาวชนพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ชัยภูมิ” โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM และนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

นางสาวสุชาดา กล่าวว่า “อว. เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไทย จึงสนับสนุนกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ของ NSM เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนทุกพื้นที่ ไม่จำกัดภูมิลำเนาหรือฐานะทางเศรษฐกิจ ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน โดยกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย ช่วยให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ และสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต อว. เชื่อมั่นว่ากิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์จะเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทย และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่อนาคต”

Advertisement

“ตนดีใจที่วันนี้คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เดินทางมาจัดแสดงยัง จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตน และชื่นใจที่คาราวาวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับความสนใจจากเยาวชน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก น้องๆ ต่างสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ และได้พบกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ผ่านประสบการณ์จริงในการลงมือเล่น ทดลอง และค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต” นางสาวสุชาดา กล่าว

ขณะที่ นายสุวรงค์ กล่าวว่า “สำหรับ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ชัยภูมิ” ได้จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ชุด Science for Fun ที่เยาวชนจะได้สนุกกับเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ (Science Games & Toys) พาไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกมและการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่หาได้ง่ายและอยู่รอบตัว, กิจกรรมมุมประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space) ชวนมาปลดปล่อยความคิด และจินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา และเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Film Festival 2024) รับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ระดับโลกที่ทำให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า รวมถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้

NSM ตระหนักถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงจัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ขึ้น เพื่อออกเดินทางสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ในครั้งนี้ NSM มุ่งมั่นที่จะส่งความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง โดย NSM เชื่อมั่นว่ากิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นในอนาคต โดย NSM จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” เพื่อส่งมอบโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากทั่วประเทศต่อไป”

“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ชัยภูมิ” จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมฯ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. หรือ เว็บไซต์ www.nsm.or.th

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image