‘กสพท’ มีมติตัดข้อสอบฉบับ 1 เนื้อหาคล้าย BMAT ออก คิดแต้มเฉพาะฉบับ 2-3 รวม 200 คะแนน

‘กสพท’ มีมติตัดข้อสอบฉบับ 1 เนื้อหาคล้าย BMAT ออก คิดแต้มเฉพาะฉบับ 2-3 รวม 200 คะแนน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ลงนามในประกาศ กสพท ฉบับที่ 5 เรื่องการสอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท ข้อสอบฉบับที่ 1 เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ของ กสพท ใจความว่า ตามที่ กสพท ได้จัดสอบ TPAT 1 วิชาฉพาะ กสพท ไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 จากการตรวจสอบภายหลัง พบว่าข้อสอบฉบับที่ 1 มีข้อสอบจำนวน 11 ข้อ จาก 45 ข้อ ที่มีเนื้อหาตรงกับข้อสอบเก่าๆ ของ The BioMediacal Admissions Test (BMAT) ถึงมีการดัดแปลงบ้าง แต่ก็เล็กน้อย แม้ข้อสอบ BMAT เก่าดังกล่าวจะเป็นที่เปิดเผยสื่อสาธารณะ แต่อาจจะทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบ

ที่ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร กสพท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม เห็นว่าเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงมาตรฐานการสอบคัดเลือกที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยความโปร่งใส สุจริต ทั้งคงไว้ซึ่งคุณภาพ และมาตรฐานทางจริยธรรม จึงมีมติให้ตัดข้อสอบฉบับที่ 1 ออก และคิดคะแนนเฉพาะในฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 คะแนนรวม 200 คะแนน หรือ 20% เพื่อนำไปรวมกับ A-Level 9 วิชาสามัญอีก 70% ซึ่งจัดสอบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

กสพท ขอแสงความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง กสพท จะปรับปรุงกระบวนการดำเนินการ รวมทั้ง กระบวนการออกข้อสอบ มิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก เพื่อธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในการจัดสอบต่อไป สำหรับการดำเนินการอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image