บอร์ดแก้หนี้ครู ไฟเขียว ยกร่างเอ็มโอยูฉบับใหม่ เจรจาลดดอกเบี้ย-ห้ามแบงก์ฟ้อง

มติบอร์ดแก้หนี้ ไฟเขียว ยกร่างเอ็มโอยูช่วยครูฉบับใหม่ เจรจาลดดอกเบี้ย-ห้ามแบงก์ฟ้อง ส่งหนังสือ 13 สถาบันการเงินขยายมาตรการ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ศธ. ว่า ถือเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้ครู ครั้งแรกแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งมีคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมทั้งสถาบันการเงิน ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

โดยที่ประชุมการหารือมาตรการแก้หนี้ครู โดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนที่ต้องเร่งทำทันที คือ การเจรจาสถาบันการเงินขอขยายเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ หลายโครงการซึ่งจัดทำขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพบว่า กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคมนี้

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบทำหนังสือขอขยายมาตรการช่วยเหลือครูชั่วคราว ไปถึงสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 13 แห่ง ซึ่งสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฯลฯ ก็พร้อมให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติตั้งคณะทำงาน เพื่อยกร่างเอ็มโอยูฉบับใหม่

Advertisement

นายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับเอ็มโอยูฉบับใหม่ จะต้องสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครู และสอดคล้องกับแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินของรัฐบาล รวมถึงการให้สถาบันการเงินสามารถหักเงินเดือนครูเพื่อชำระหนี้ได้ ร้อยละ 70 และต้องให้ครูมีเงินเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 30 หากครูมีเงินเหลือไม่พอกับยอดเงินที่ตกลงไว้ ก็ขอความร่วมมือไม่ให้ฟ้องร้องครู ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กำลังเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอลดอกเบี้ยเงินกู้ และขยายเงินงวด ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าไปจนถึงอายุ 75 ปีหรือไม่ เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม จากการหารือ พบว่า การแก้ปัญหาหนี้สินครูเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์เอง ก็หารือปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งคงต้องขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ ที่มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยคาดว่า เอ็มโอยูฉบับใหม่ จะแล้วเสร็จทันเข้าที่ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ครู วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือเรื่องการนำข้อมูลการกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าเครดิตบูโร ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา เพื่อให้สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ในระบบรู้สถานะทางการเงินของผู้กู้แต่ละราย สามารถใช้ประกอบการพิจารณาปล่อยกู้ได้

“การแก้ปัญหาหนี้ครูครั้งนี้ เป็นไปในทิศทางที่ดี เพราะนายกฯลงมาเป็นแม่งานแก้ไขหนี้สินทั้งระบบด้วยตัวเอง และจะนำโมเดลการหักเงินเดือนให้เหลือใช้ในชีวิตประจำวันร้อยละ 30 ไปใช้กับกระทรวงอื่นด้วย ในส่วนของ ศธ.ก็จะแก้ปัญหาหนี้สินครูไปพร้อมๆ กับนโยบายรัฐบาล เชื่อว่า การแก้หนี้ครูครั้งนี้น่าจะเห็นผลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งต้องขอบคุณรัฐบาล

โดยภาพรวม ครู 9 แสนคนทั่วประเทศ กว่าร้อยละ 80 มีหนี้สินรวม 1.4 ล้านล้านบาท เจ้าหนี้รายใหญ่ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ กว่า 8.9 แสนล้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของจำนวนหนี้ทั้งหมด รองลงมาคือ ธนาคารออมสิน กว่า 3.49 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหนี้ทั้งหมด และหน่วยงานอื่นๆ อีกร้อยละ 11 ครูจำนวนมากกว่าร้อยละ 30 ที่มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลังหักชำระหนี้ร้อยละ 30

โดยเท่าที่ดูตัวเลข หนี้วิกฤตสีแดง มีอยู่ประมาณ 2,000 ราย ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือเป็นรายๆ แต่ที่น่าห่วงคือ กลุ่มสีเหลือง หนี้ที่ใกล้วิกฤต ซึ่งมีอยู่กว่าแสนราย ที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ส่วนสีเขียว ส่วนตัวไม่กังวล เพราะหากมีมาตรการช่วยเหลือออกมาเพิ่มเติม ก็จะทำให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น” รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image