สิ้นแล้ว ‘นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน’ ศิลปินแห่งชาติ แวดวงศิลปะอาลัยล้น

เมื่อวันที่ 22 มกราคม มหาวิทยาลัยศิลปากรเผยแพร่ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ “ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประติมากรรม และอาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากไปอย่างสงบในวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 23.00 น. ด้วยโรคมะเร็งและหัวใจ สิริอายุรวม 70 ปี

ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2489 จบการศึกษา ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นศึกษาต่อในสาขาวิชาเดียวกันจนจบปริญญาโท แล้วเดินทางไปยังประเทศอิตาลี ได้รับประกาศนียบัตร Dip. I.P.S.I.A.M. (Carrara) นอกจากงานสอนที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังมีผลงานมากมาย อาทิ นิทรรศการ One Man Show ประติมากรรม ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร, แสดงประติมากรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินประมาณ 40 ครั้ง ภายในประเทศ, แสดงประติมากรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินในต่างประเทศ ที่ประเทศเดนมาร์ก สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา เวียดนาม


รางวัลเกียรติยศ ได้รับรางวัลที่ 2 เหรียญเงิน 3 ครั้ง และรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง 2 ครั้ง ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19-22 และ 24, ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบและปั้นต้นแบบเหรียญพระมหาชนก เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 และได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2549

ข้อมูลจาก เว็บไซต์มูลนิธิศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9

บทความก่อนหน้านี้5 เขื่อนในโคราชเหลือน้ำเก็บเฉลี่ย 44% ชลประทานยืนจัดการได้ แต่ขอประเมินปลาย ก.พ.นี้
บทความถัดไป“ธง” เลือก “เลขาธิการ สพฉ.” พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน