ผจก.กยศ แจงปมไม่อนุมัติเงินกู้นักศึกษา 3.1 พันคน เหตุสถานศึกษาปิดตัว แถมตัวเลขโอนย้ายไม่ตรงกัน จ่อลงพท.ตรวจสอบ

ผจก.กยศ. เผยปมไม่อนุมัติเงินกู้ให้กลุ่มนักศึกษา เหตุรับแจ้งสถานศึกษาปิดตัว แถมตัวเลขโอนย้ายไม่ตรงกัน ของ อ.ว.แค่ 1.2 พันคน แต่ผู้ชำระบัญชีแก้ตัวเลขเป็น 3.5 พันคน ระบุสัปดาห์หน้าเชิญ อ.ว.และผู้แทนจากระนอง-ศรีสะเกษ ลง พท.ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ชี้แจงกรณีข่าวตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองระยอง ให้กองทุนฯอนุมัติเงินกู้ยืมเรียนให้กับพวกตนจนสำเร็จการศึกษา เนื่องจากในระบบแจ้งว่าถูกระงับการให้กู้ยืมนั้น กองทุนฯขอชี้แจงว่าได้รับแจ้งจากกระทรวง อว. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ว่าสถานศึกษายกเลิกกิจการแล้วตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทำให้กองทุนฯมีความจำเป็นต้องระงับการให้กู้ยืม เนื่องจากไม่ทราบว่า น.ศ.ผู้กู้รายใดบ้างที่ย้ายไปเรียนที่จังหวัดศรีสะเกษ และอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากทางวิทยาลัย

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวว่ามีกลุ่มตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้มายื่นคำร้องต่อศาลปกครองระยอง ให้กองทุนฯอนุมัติเงินกู้ยืมเรียนให้กับพวกตนจนสำเร็จการศึกษา เนื่องจากในระบบแจ้งว่าถูกระงับการให้กู้ยืม โดยกองทุนฯได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า นักศึกษากลุ่มนี้เป็นผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี และได้รับเงินค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 1/2566 และค่าครองชีพไปแล้ว 3 งวด ก่อนที่กองทุนฯจะได้รับแจ้งจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ว่าสถานศึกษาได้ยกเลิกกิจการ ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 59 ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 มีคำสั่งให้เลิกกิจการวิทยาลัยที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ กองทุนฯไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องการขอยกเลิกการดำเนินกิจการจากทางสถานศึกษาแต่อย่างใด การที่นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้ยื่นขอกู้ประจำปีการศึกษา 2566 ในการศึกษาที่วิทยาลัยในจังหวัดระยองหลังจากที่ยกเลิกกิจการแล้วจึงไม่ถูกต้อง กองทุนฯจึงจำเป็นต้องระงับการให้กู้ยืมเงินไว้เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด ทั้งนี้ หลังจากทราบเรื่องดังกล่าว กองทุนฯได้ขอข้อมูลการโอนย้ายและแผนการโอนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไปศึกษาต่อที่อื่นไปยังกระทรวง อว. ซึ่งกองทุนฯได้รับแจ้งจากกระทรวง อว.ว่า ทางสถานศึกษาได้จัดทำแผนการโอนนักศึกษาที่กำลังศึกษาจำนวน 1,212 คน ไปศึกษาต่อที่จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาผู้ชำระบัญชีของสถานศึกษาได้แจ้งขอเปลี่ยนข้อมูลจากเดิม 1,212 คน เป็น 3,580 คน โดยอ้างว่าข้อมูลในระบบมีความผิดพลาด ซึ่งกองทุนฯได้มีหนังสือสอบถามสถานศึกษาไปรวม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 29 มกราคม 2567 และได้ติดต่อสถานศึกษาทางโทรศัพท์อีกหลายครั้งแต่ยังไม่ได้ข้อมูลตามที่ร้องขอ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอสถานศึกษาชี้แจงและแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่โอนย้ายสถานศึกษาจากจังหวัดระยองไปยังจังหวัดศรีสะเกษ หากกองทุนฯได้รับข้อมูลและตรวจสอบแล้วถูกต้อง กองทุนฯจะอนุมัติเงินกู้ต่อไป

Advertisement

“ขอยืนยันว่า เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทางกองทุนฯได้มีหนังสือเชิญผู้แทนจากกระทรวง อว.และผู้แทนจากจังหวัดระยอง และจังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่ เพื่อพบนักศึกษาที่มีรายชื่อยื่นกู้ในระบบจำนวน 3,115 คนที่เดือดร้อนภายในสัปดาห์หน้า และคาดว่าเมื่อได้ข้อมูลจากทางสถานศึกษาจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้” ผู้จัดการกองทุนฯกล่าวในที่สุด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image