เผย3มิติพระเมรุมาศเสร็จ95% เตรียมทำภาพ 3 มิติ ‘พระที่นั่งทรงธรรม-ศาลาลูกขุน-ทับเกษตร-ทิม’ ต่อ

ภาพ 3 มิติพระเมรุมาศเสร็จแล้ว 95% แสดงถึงซ่าง หอเปลื้อง ประติมากรรมสัดส่วนเท่าจริง และสระอโนดาตที่มุมทั้ง 4 ของพระเมรุมาศ จัดทำโดยนายวิบูลย์ ถนัดกิจ นายช่างเขียนแบบกลุ่มเขียนแบบ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

นายธเนศ โอกรณีย์ หัวหน้ากลุ่มเขียนแบบ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรโดยสำนักสถาปัตยกรรมได้มอบหมายให้นายวิบูลย์ ถนัดกิจ นายช่างเขียนแบบกลุ่มเขียนแบบ สำนักสถาปัตยกรรม จัดทำภาพสามมิติพระเมรุมาศซึ่งขณะนี้ในส่วนของพระเมรุมาศเสร็จแล้ว กำลังดำเนินการทำภาพสามมิติต่อในส่วนของสิ่งปลูกสร้างประกอบ อาทิ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทับเกษตร ทิม เป็นต้น โดยจะมีการนำภาพแปลนรูปด้านของอาคารต่างๆ ดังกล่าวมาประกอบเป็นภาพสามมิติ โดยใส่รายละเอียดและใส่สีสันต่างๆ ให้เหมือนจริง โดยจะต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ จากนั้นจะนำเสนอนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากรเพื่อพิจารณาต่อไป

“ขนาดและสีสันของพระเมรุมาศ รวมถึงประติมากรรมที่ปรากฏในภาพ 3 มิติ จะเป็นไปตามนั้น คงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอีก ขณะนี้ถือว่าเสร็จแล้ว 95% ส่วนที่เหลือ คือการเพิ่มเติมรายละเอียดประกอบ อาทิ สัตว์หิมพานต์ที่สระอโนดาต เทพพนมและครุฑตามมุม” นายธเนศกล่าว

นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ กล่าวว่า ภาพ 3 มิติพระเมรุมาศดังกล่าว ได้มีการปรับขนาดประติมากรรมให้มีสัดส่วนเท่าจริงเสร็จแล้ว 100%

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร แถลงข่าวความคืบหน้าพระเมรุมาศ
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร แถลงข่าวความคืบหน้าพระเมรุมาศ

อนันต์ ชูโชติ

Advertisement

อนันต์ ชูโชติ

ผังภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ
ผังภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ
ภาพ 3 มิติพระเมรุมาศ
ภาพ 3 มิติพระเมรุมาศมุมต่างๆ แล้วเสร็จ 95% จัดทำโดยนายวิบูลย์ ถนัดกิจ นายช่างเขียนแบบกลุ่มเขียนแบบ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

พระเมรุมาศ

ภาพ 3 มิติพระเมรุมาศ
ภาพ 3 มิติพระเมรุมาศ
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image