เทียบชัดๆ ค่าตอบแทนครู ก่อน-หลังปรับ ได้เพิ่มเท่าไหร่ 

เทียบชัดๆ ค่าตอบแทนครู ก่อน-หลังปรับ ได้เพิ่มเท่าไหร่ 

จากกรณีพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ก.ค.ศ.โดยระบุว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดเตรียมร่างกฎหมายปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และ 2568 และโดยในปี 2568 ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท นั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ก.ค.ศ.ยกร่างหลักเกณฑ์ขึ้นเงินเดือนครู ตามมติครม. มีผล 1 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับอัตราเงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ สําหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายในปัจจุบัน มีอัตราดังนี้

Advertisement

ตำแหน่งข้าราชการครู
ครูผู้ช่วย : จบปริญญาตรี เป็นตำแหน่งแรกบรรจุที่ยังไม่มีประสบการณ์
คศ.1 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
คศ.2 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 วิทยฐานะครูชำนาญการ
คศ.3 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
คศ.4 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
คศ.5 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

สำหรับสายงานการสอน ครูมีอัตราเงินเดือนรวมกับค่าวิทยฐานะ ดังนี้

Advertisement

ครูผู้ช่วย : เพดานเงินเดือนเริ่มต้นจาก 15,050 – 24,750 บาท
ครู คศ.1 : เพดานเงินเดือนเริ่มต้นจาก 15,440 – 34,310 บาท
ครู คศ.2 : เพดานเงินเดือนเริ่มต้นจาก 16,190 – 41,120 บาท โดย ครูคศ.2 สามารถยื่นขอวิทยฐานะครูชำนาญการได้ โดยหากผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. ก็จะได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการ รับ 3,500 บาท/เดือน
ครู คศ.3 : เพดานเงินเดือนเริ่มต้นจาก 19,860 – 58,390 บาท โดยครู คศ.3 สามารถยื่นขอวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษได้ และหากผ่านความเห็นชอบจากก.ค.ศ. จะได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รับ 5,600 บาท/เดือน
ครู คศ.4 : เพดานเงินเดือนเริ่มต้นจาก 24,400 บาท และไต่ไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดที่ 69,040 บาท โดยครู คศ.4 สามารถยื่นขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และหากผ่านความเห็นชอบจากก.ค.ศ. ก็จะได้รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รับ 9,900 บาท/เดือน
ครู คศ.5 : เพดานเงินเดือนเริ่มต้นจาก 29,980 บาท เงินเดือนไต่ไปเรื่อยๆ จนไปสิ้นสุดที่ 76,800 บาท โดยครูคศ.5 สามารถยื่นขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  13,000-15,600 บาท/เดือน

หมายเหตุ : โดยปกติเงินเดือนครูจะไต่ระดับไปเรื่อยๆ ตามลู่วิ่งของตัวเอง จนชนเพดานสูงสุดในแต่ละอันดับ เมื่อชนเพดานแล้วก็จะขยับไปกินเงินเดือนในลู่วิ่งต่อไปโดยอัตโนมัติ เช่น ครูผู้ช่วย กินเงินเดือนต่ำสุด 15,050 บาท ไปจนถึง 24,750 บาท เมื่อชนเพดานแล้ว ก็จะขยับไปกินเงินเดือนในระดับใกล้เคียงของเดิมในลู่วิ่งต่อไปคือคศ.1 โดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อชนเพดานเงินเดือนสูงสุด 24,750 บาท ในลู่วิ่ง ครูผู้ช่วย ก็จะขยับไปกินเงินเดือนในลู่วิ่งครูคศ.1 ในเงินเดือน 25,240 บาท และจะวนลูปแบบนี้ไปจนถึงครูคศ.5

แต่สำหรับคนที่ต้องการให้เงินเดือนขยับสูงขึ้นเร็วกว่าระบบปกติ จะมีระบบฟาสแทร็กคือการทำวิทยฐานะเพื่อให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเร็วขึ้น และวิทยฐานะดังกล่าว ก็ยังมีเงินวิทยฐานะด้วย โดยระบบวิทยฐานะ มีขึ้นก็เพื่อจูงใจให้ครูพัฒนาตัวเอง เพื่อนำความรู้ไปพัฒนานักเรียนต่อ แต่ทั้งนี้การทำวิทยฐานะในแต่ละระดับซึ่งไล่ตั้งแต่วิทยฐานะชำนาญการ(ชน.) ชำนาญการพิเศษ(ชนพ.) เชี่ยวชาญ(ชช.)และเชี่ยวชาญพิเศษ(ชชพ.) นั้นจะมีเงื่อนไขของแต่ละระดับอยู่ เช่น ครูผู้ช่วย จะยื่นขอทำวิทยฐานะชำนาญการได้ จะต้องรับราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี  ก็ขยับมาเป็นครูคศ.1 จึงจะมีสิทธิทำผลงานเพื่อยืนขอรับการพิจารณามีวิทยฐานะชำนาญการได้ เป็นต้น)


(ทั้งนี้ ไม่เพียงแค่เงินเดือนและเงินวิทยฐานะเท่านั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะตั้งแต่ชำนาญการพิเศษขึ้นไป ยังจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษโดยอัตโนมัติอีกด้วย ซึ่งเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จะมีอัตราเท่ากับเงินค่าวิทยฐานะ ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งยังคงมีผลมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีอัตราดังนี้ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และค่าตอบแทนสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000/15,600 บาท (ยกเว้นวิทยฐานะชำนาญการ ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) และเงินตอบแทนพิเศษดังกล่าว มีเฉพาะข้าราชการครูเท่านั้น ฉะนั้นวิทยฐานะ+ค่าตอบแทนพิเศษ มีดังนี้ วิทยฐานะชำนาญพิเศษ(ชนพ.) 5,600+5,600 =11,200 บาท , วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ชช.) 9,900+9,900 = 19,800 บาท, วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ(ชชพ.) คศ.4 13,000+13,000=26,000 บาท, (คศ.5) 15,600+15,600 = 31,200 บาท)

อัตราเงินตําแหน่งศึกษานิเทศก์
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี้

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ได้เงินวิทยฐานะ 15,600 บาท/เดือน
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ได้เงินวิทยฐานะ 9,900 บาท/เดือน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เงินวิทยฐานะ 5,600 บาท/เดือน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท/เดือน

สำหรับตำแหน่ง ผอ. และ รอง ผอ.สถานศึกษา มีอัตราเงินวิทยฐานะ ดังนี้

บัญชีอัตราเงินเดือนวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ได้เงินวิทยฐานะ 15,600 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ได้วิทยฐานะ 9,900 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้เงินวิทยฐานะ 5,600 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการชำนาญการ ได้เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท/เดือน
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ได้เงินวิทยฐานะ 9,900 บาท/เดือน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้เงินวิทยฐานะ 5,600 บาท/เดือน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image