ผลสำรวจ ‘เอกชน-อินเตอร์-อาชีวะ’ เผย ร.ร.เบอร์ต้นของ ปท.ที่พ่อแม่แห่ส่งลูกเรียน

ผลสำรวจ ‘เอกชน-อินเตอร์-อาชีวะ’ เผย ร.ร.เบอร์ต้นของ ปท.ที่พ่อแม่แห่ส่งลูกเรียน ส.ปส.กช.แจงหลายแห่งปรับตัวใหญ่-มุ่งPISA

ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ปส.กช.ได้รวบรวม 10 อันดับ สถานศึกษาเอกชนในระบบ ซึ่งมี 3 ประเภท ได้แก่ สามัญศึกษา นานาชาติ และอาชีวศึกษา ดังนี้ 10 อันดับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีนักเรียนมากที่สุด คือ 1.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 6,947 คน 2.โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ปราจีนบุรี 5,987 คน 3.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา 5,954 คน 4.โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 5,769 คน 5.โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 5,670 คน 6.โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี 5,448 คน 7.โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช 5,357 คน 8.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ 5,251 คน 9.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ 5,144 คน และ 10.โรงเรียนสำเร็จวิทยา จ.สระแก้ว 5,111 คน

ดร.ศุภเสฏฐ์กล่าวต่อว่า ส่วน 10 อันดับ โรงเรียนนานาชาติที่มีนักเรียนมาเรียนมากที่สุด ดังนี้ 1.โรงเรียนบางกอกพัฒนา กรุงเทพฯ 2,305 คน 2.โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สกรุงเทพฯ 2,285 คน 3.โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ 2,235 คน 4.โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ 1,957 คน 5.โรงเรียนนานาชาตินิสท์ กรุงเทพฯ 1,796 คน 6.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ 1,598 คน 7.โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพฯ 1,578 คน 8.โรงเรียนนานาชาติบางกอก พรีแพราธอรี แอนด์ เซ็กเคินเดอรี กรุงเทพฯ 1,574 คน 9.โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ จ.สมุทรปราการ 1,565 คน และ 10.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี กรุงเทพฯ 1,377 คน

ดร.ศุภเสฏฐ์ดล่าวอีกว่า ขณะที่สถานศึกษาอาชีวะเอกชน 10 อันดับ ที่มีผู้เรียนมากที่สุด ดังนี้ 1.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี 16,106 คน 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี กรุงเทพฯ 5,341 คน 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน จ.ขอนแก่น 4,223 คน 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 4,178 คน 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จ.ชลบุรี 3,185 คน 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ 3,027 คน 7.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 2,716 คน 8.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 2,693 คน 9.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพฯ 2,575 คน และ 10.วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ 2,572 คน

Advertisement

“จากข้อมูล จะเห็นว่าในบางจุด บางพื้นที่ เช่น จ.เชียงใหม่ โรงเรียนเอกชนติดท็อป 10 ได้รับความนิยมเทียบเท่ากับรัฐ เป็นค่านิยมของผู้ปกครองที่อยากจะส่งลูกเรียนในเอกชน เพราะโรงเรียนเหล่านี้มีจุดแข็ง คือ ปลูกฝังเรื่องมารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเรียนโดยเฉพาะภาษาที่เป็นจุดขาย และมีนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จำนวนมาก ส่วนจุดอ่อน ต้องลงทุนสื่อเทคโนโลยี การดูแลบุคลากรที่เก่งๆ ไว้ ซึ่งโรงเรียนเอกชนข้อจำกัดเยอะ ครูเก่งๆ อาจจะออกไปเป็นครูภาครัฐ ซึ่งเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการส่วนนี้ได้ ถ้าสามารถรักษาครูเก่งๆ ไว้ได้ จะต่อยอดการจัดการเรียนการสอนได้” ดร.ศุภเสฏฐ์ กล่าว

ดร.ศุภเสฏฐ์กล่าวว่า ส่วนโรงเรียนนานาชาติ มีจุดแข็งอยู่แล้ว เป็นที่ต้องการของผู้ปกครอง เช่น โรงเรียนบางกอกพัฒนา ได้รับความนิยมมากที่สุด และเป็นโรงเรียนที่เข้ายากระดับต้นๆ ของประเทศ เพราะรับนักเรียนต่อห้องน้อย และมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีระบบคัดกรองคนที่เข้าไปเรียน ไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวถึงจะเข้าเรียนได้

ดร.ศุภเสฏฐ์กล่าวอีกว่า สำหรับผู้เรียนอาชีวะเอกชน ยังมีจำนวนน้อยอยู่ มาจากหลายปัจจัย เนื่องจากการจัดการศึกษาอาชีวะจะต้องลงทุนเรื่องของสื่อ และวัสดุอุปกรณ์ อย่างวิทยาลัยเทคโนโลยี อี.เทค ที่ถือว่ามีผู้เรียนมากที่สุด ลงทุนกับวัสดุอุปกรณ์ มีครูที่พร้อม ทำให้ผู้เรียนที่เรียนจบแล้วมีงานทำทุกคน ดังนั้น อาชีวะเอกชนจะต้องมาเปลี่ยนแปลง ว่าเรียนที่ไหนก็ได้ ขอให้มีงานทำ คือเรียนได้เงิน จบได้งาน ทั้งนี้ ภาครัฐ และเอกชน จะต้องช่วยเหลือกัน ขณะนี้สถานศึกษาเอกชนหลายแห่งปรับตัวขนานใหญ่ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนของตนอย่างมาก เช่น การเน้นเรื่องการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA เน้นสอนคิด วิเคราะห์ การอ่าน เพื่อเพิ่มคะแนนการสอบ PISA ในครั้งต่อไป

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image