ชงก.พ.ร.ใหญ่เคาะโครงสร้างสกร. แบ่งส่วนกลาง 3 กลุ่มงาน กระจายลงพื้นที่ ‘ธนากร’ มั่นใจเสร็จทัน พ.ค.นี้

นายธนากร  ดอนเหนือ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เปิดเผย ความคืบหน้าการจัดทำโครงสร้างใหม่ ของสกร. ว่า เมื่อเร็ว ๆคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้มีมติเห็นชอบโครงสร้างสกร. โดยแบ่งเป็น โครงสร้างส่วนกลาง  3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานกฎหมายและนิติการ ประกอบด้วย 11 กอง  คือ 1.สำนักงานเลขานุการกรม  2.กองบริหารการคลัง  3.กองบริหารทรัพยากรบุคคล  4.กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อคุณวุฒิตามระดับ 5.กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 6.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 7.ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 8.กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต9.กองมาตรฐานความรู้และรับรองคุณวุฒิ 10.ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  11.ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

นายธนากร กล่าวต่อว่า ส่วนสำหรับระดับพื้นที่จะมีหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สถาบันการศึกษาทางไกล และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยภายใต้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด จะมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล และศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่

“ขั้นตอนจากนี้ จะเสนอโครงสร้างดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ชุดใหญ่ ที่มีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สกร.เพื่อหาข้อสรุปโครงสร้างข้าราชการครูและบุคาลกรทางการศึกษา ซึ่งผมจะรวบรวมข้อสรุปและข้อท้วงติงจากทาง อ.ก.ค.ศ.สกร. เสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มีพล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธานพิจารณา ทั้งสองส่วนมีการขับเคลื่อนคู่ขนานกันไป คาดว่า โครงสร้างทั้งสองส่วนจะดำเนินการเรียบร้อยภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ” นายธนากร กล่าว

นายธนากร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามแม้โครงสร้างสกร.จะยังไม่แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการ แต่ก็ไม่กระทบกับการบริหารงานภายใน โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ซึ่งอาจจะมีปัญหาในช่วงแรก แต่เมื่อเริ่มเข้าระบบใหม่แล้ว ก็เข้าสู่ภาวะปกติ สามาระเบิกจ่ายได้ตรงตามระบบ ส่วนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในส่วนของการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสกร.ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 สกร.ก็มีการเตรียมความพร้อม โดยมีข้าราชการสกร. จะได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มตามมติดังกล่าว ประมาณ 2,000 ราย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image