สั่งสำรวจตลาด คำนวณค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง เล็งเพิ่มงบอุดหนุน ชุดนักเรียน

เล็งปรับเพิ่มงบอุดหนุนค่าชุดน.ร.-อุปกรณ์ ‘บิ๊กอุ้ม’ สั่งสำรวจตลาด คำนวณค่าใช้จ่ายหวังลดภาระผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆ นี้ หารือการดำเนินการตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งหลังจากที่ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. มีหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด/ในกำกับ ศธ. เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง สพฐ. ได้ทำการสำรวจ พบว่า มีผู้ปกครองและนักเรียน แสดงความจำนงขอผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนจำนวนมาก

ดังนั้นจึงได้ขอให้สำนักนโยบายและแผนการศึกษา (สนผ.) สพฐ.จัดกลุ่มนักเรียนที่มาขอผ่อนผัน และสำรวจค่าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน โดยการศึกษาค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ปกครองต้องจ่ายค่าทุกระดับชั้น ซึ่งไม่ได้มีการปรับเพิ่มมานานกว่า 10 ปี ขณะที่ราคาอุปกรณ์ และชุดนักเรียน มีการปรับเพิ่มมากขึ้น

“ตอนนี้อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียนมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นมา เช่น ค่าชุดนักเรียนที่รัฐอุดหนุนให้เพื่อลดภาระผู้ปกครองในขณะนั้น เพียงพอสำหรับจัดซื้อชุดนักเรียนจำนวน 2 ชุดต่อปี แต่ปัจจุบันราคาชุดนักเรียน มีการปรับเพิ่มมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการ ศธ. จึงสั่งการให้ สพฐ. ไปเปรียบเทียบราคาค่าชุดนักเรียน ในห้างร้านต่างๆ ซึ่งพบว่า เงินอุดหนุนที่จัดให้ในปัจจุบันเพียงพอสำหรับการซื้อชุดนักเรียนเพียง 1 ชุดเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ

Advertisement

ดังนั้นจึงคิดว่าน่าจะต้องมีการปรับเพิ่มค่าชุดนักเรียน แต่จะต้องดูข้อมูลที่รอบด้านและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ในการลดภาระนักเรียน และผู้ปกครอง โดยการดำเนินการอาจจะมีหลายแนวทาง ไม่ใช่การเพิ่มค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนเพียงอย่างเดียว” รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าว

นางเกศทิพย์กล่าวต่อว่า จากนี้ สพฐ.จะจัดทำข้อมูล ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอในหลายแนวทาง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหาร ศธ. ที่มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการทุกอย่างต้องดูให้รอบคอบในทุกด้าน เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างตรงเป้าหมาย

สำหรับตัวเลขนักเรียที่ขอผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนนั้น ยังไม่มีความชัดเจน ที่ประชุมได้ขอให้ สนผ. ได้จัดกลุ่ม เพื่อให้เกิดความชุดเจน ก่อนจัดทำรายละเอียด เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการช่วยเหลือลดภาระนักเรียน และผู้ปกครองได้ตรงตามเป้าหมายตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ ศธ. โดย สพฐ.จะต้องเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้บริหาร ศธ.พิจารณา ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเงินอุดหนุนค่าชุดนักเรียนปัจจุบัน ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา 325 บาท/คน/ปี ประถมศึกษา 400 บาท/คน/ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 500 บาท/คน/ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 550 บาท/คน/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน ดังนี้ ก่อนประถมศึกษา 290 บาท/คน/ปี ประถามศึกษา 440 บาท/คน/ปี มัธยมศึกษา 520 บาท/คน/ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 520 บาท/คน/ปี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image