อว.จับมือ สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เป็นเจ้าภาพ Global Sustainable Development Congress 2024

อว. ผนึกกำลัง สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เป็นเจ้าภาพงานประชุม Global Sustainable Development Congress 2024 จุดประกายความร่วมมือ แก้ปัญหาด้านความยั่งยืนอย่างเร่งด่วน “ศุภมาส” ชี้ การส่งเสริมการศึกษาที่ยั่งยืนคือการลงทุนสำหรับอนาคต

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ได้เป็นผู้แทน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุม Global Sustainable Development Congress 2024 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวง อว. และ สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education (THE) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)” โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คน จาก 90 ประเทศทั่วโลก

นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ประเทศไทยและรัฐบาลไทยได้ดำเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงานในครั้งนี้ หวังว่าผู้นำระดับโลกทางวิชาการ รัฐบาล ธุรกิจ และสังคมพลเมือง และผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน จาก 90 ประเทศทั่วโลก จะช่วยกันส่งเสริมและผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาจากทั่วโลก ขับเคลื่อนโครงการด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรม และการเข้าถึงข้อมูล เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

สำหรับการจัดงานในปีนี้เป็น “การรวมการศึกษาระดับอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและสังคมเข้าด้วยกัน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน“เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรม

Advertisement

รมว.อว. ระบุว่า ประเทศไทยมุ่งมั่นในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมมากขึ้นไปพร้อมกับประชาคมโลก โดยรัฐบาลไทยได้ดำเนินนโยบายและขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 สอดคล้องกับเป้าหมายการพยายามควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายใต้ข้อตกลงปารีส ขณะเดียวกัน ไทยยังเพิ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วม ที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution) จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 40 ภายในปี ค.ศ. 2030

ปัจจุบัน อว. ได้มีนโนบายหลายๆ โครงการที่จะเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของโลกเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ล่าสุด อว. ได้มีการประกาศนโยบาย อว. ฟอร์ อีวี ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ “Carbon neutrality” และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ทุกมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนรถภายในมหาวิทยาลัย เป็นรถอีวีทั้งหมด

Advertisement

ขณะเดียวกัน ในเรื่องของการศึกษาได้เปิดโอกาสให้มนุษย์ทุกคนได้รับความ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนในประเทศพึงได้รับ เกิดการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อ “การลงทุนสำหรับอนาคต” ซึ่งเชื่อมโยงการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึง “การรวมประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญไว้ในการเรียน การสอน การเสริมสร้างพลังประชาชนในทุกช่วงอายุ เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

สำหรับการประชุม Global Sustainable Development Congress 2024 ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักคิด และนักนวัตกรรมระดับโลก เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขเร่งด่วนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของภาคอุดมศึกษา รัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาจากทั่วโลกช่วยกันขับเคลื่อนโครงการด้านการศึกษาการวิจัย นวัตกรรม และการเข้าถึงข้อมูล เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ รมว.ศุภมาส ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การดูแลของ อว. และมาจัดแสดงภายในงาน โดยการประชุม Global Sustainable Development Congress 2024 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image